Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Shifting ne demek?

Shifting ne demek? Shifting ne anlama gelir? Shifting İngilizce örnek cümle. Shifting eş anlamlıları.

  shift (v)

  değiştirmek

  kaymak, hareket etmek, yönelmek

  Shifting (v) ingilizce örnek cümle

  The company has shifted production from Jamaica to the Dominican Republic.

  Şirket, üretimi Jamaika'dan Dominik Cumhuriyeti'ne değiştirdi.

  He kept shifting his weight from one foot to the other.

  Ağırlığını bir ayağından diğerine aktarmaya devam etti.

  Naomi shifted her bag from one hand to the other.

  Naomi çantasını bir elinden diğerine kaydırdı.

  Shifting (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyona uğramak
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek


  Shifting (adj) Collocations

  attention may shift : dikkat dönebilir
  attitude may shift : tutum değişebilir
  balance may shift : denge değişebilir
  emphasis may shift : vurgu değişebilir
  eye may shift : göz hareket edebilir/dolaşabilir
  20 Örnek daha
  focus may shift : odak değişebilir
  gaze may shift : bakış değişebilir
  mood may shift : ruh hali değişebilir
  scene may shift : sahne değişebilir
  shift balance : dengeyi değiştirmek
  shift emphasis : önemi değiştirmek
  shift focus : odak kayması
  shift loyalty : bağlılığı değiştirmek
  shift perspective : bakış açısını değiştirmek
  shift position : konumunu/pozisyonunu değiştirmek
  shift constantly : sürekli olarak değişmek
  shift continually : sürekli değiştirmek
  shift effectively : etkili bir şekilde değiştirmek
  shift gradually : yavaş yavaş değiştirmek
  shift nervously : sinirli bir şekilde kıpırdanmak
  shift radically : kökten değiştirmek
  shift restlessly : huzursuzca değiştirmek
  shift slightly : biraz değiş
  shift suddenly : aniden kaymak/değiştirmek
  shape shifter : şekil değiştiren
  Daha az gör

  Shifting (adj) Preposition Kullanımları

  shift towards : ...ya doğru kaymak
  shift to : ...ya dönüşmek
  shift from : ...dan dönüşmek
  shift into : ...ya dönüşmek
  shifting (adj)

  değişken

  hareketli

  Shifting (adj) Collocations

  shifting balance : değişken denge