Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Succeeding ne demek?

Succeeding ne demek? Succeeding ne anlama gelir? Succeeding İngilizce örnek cümle. Succeeding eş anlamlıları.

  succeeding (adj)

  sonraki

  takip eden, mirasçısı olan, yerine geçen

  Succeed (adj) ingilizce örnek cümle

  She became more well-known with each succeeding novel.

  Birbirini izleyen her romanla daha çok tanınır hale geldi.

  Succeed (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sonraki, takip eden, sonrasında gelen/oluşan anlamında kullanılabilir.
  following (adj) : sonraki
  next (adj, n) : sonraki
  succeeding (adj) : sonraki
  subsequent (adj) : sonraki
  ensuing (adj) : sonradan gelen
  resulting (adj) : sonuçta oluşan
  consequent (adj) : bir şeyin sonucunda olan


  Succeed (v) Collocations

  succeeding generation : sonraki nesil
  succeed (v)

  başarmak

  muvaffak olmak, üstesinden gelmek, başarılı olmak

  Succeed (v) ingilizce örnek cümle

  He succeeded in solving the problem.

  Problemi çözmede başarılı oldu.

  They succeeded in the experiment on the tenth trial.

  Onuncu denemede deneyde başarılı oldular.

  Not all parts of the world have succeeded in eradicating poliovirus.

  Dünyanın tüm bölgeleri çocuk felci virüsünü ortadan kaldırmayı başaramadı.

  sonrasında gelmek

  yerine geçmek, halefi olmak, takip etmek, varis olmak

  Succeed (v) ingilizce örnek cümle

  When Emperor Qin died in 210 BCE, his second son, Hu Hai, succeeded him.

  İmparator Qin, MÖ 210'da öldüğünde, ikinci oğlu Hu Hai onun yerine geçti.

  Succeed (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; başarmak, başarılı olmak anlamında kullanılabilir.
  succeed (v) : başarmak, sonrasında gelmek
  achieve (v) : başarmak
  manage (v) : yönetmek, başarmak
  accomplish (v) : başarmak
  pull off (pv) : başarmak
  attain (v) : ulaşmak
  make it (pv) : başarmak, varmak
  fulfil (v) : yerine getirmek

  Bu kelimeler birisi öldüğünde onun sahip olduğu para, mal, mülk, mevkiye sahip olmak anlamında kullanılabilir.
  inherit (v) : miras kalmak, kalıtım yoluyla geçmek, devralmak
  succeed (v) : başarmak, sonrasında gelmek
  come into (pv) : mirasa konmak, etkilemek


  Succeed (v) Collocations

  appeal may succeed : itiraz başarılı olabilir
  attack may succeed : saldırı başarılı olabilir
  attempt may succeed : girişim başarılı olabilir
  bid may succeed : fiyat teklifi başarılı olabilir
  business may succeed : işletme başarılı olabilir
  41 Örnek daha
  campaign may succeed : kampanya başarılı olabilir
  effort may succeed : çaba başarılı olabilir
  enterprise may succeed : girişim başarılı olabilir
  mission may succeed : görev başarılı olabilir
  movement may succeed : hareket/akım başarılı olabilir
  plan may succeed : plan başarılı olabilir
  scheme may succeed : plan başarılı olabilir
  strategy may succeed : strateji başarılı olabilir
  tactic may succeed : taktik başarılı olabilir
  succeed father : babasının halefi olmak
  succeed academically : akademik olarak başarılı olmak
  succeed admirably : takdire şayan bir şekilde başarılı olmak
  apparently succeed : görünüşe göre başarılı olmak
  succeed beautifully : güzel bir şekilde başarılı olmak
  succeed brilliantly : zekice başarılı olmak
  succeed completely : tamamen başarılı olmak
  eventually succeed : sonunda başarılı olmak
  finally succeed : sonunda başarılı olmak
  succeed fully : tamamen başarılı olmak
  largely succeed : büyük ölçüde başarılı olmak
  succeed marvellously : hayret verici bir şekilde başarılı olmak
  mostly succeed : çoğunlukla başarılı olmak
  nearly succeed : neredeyse başarmak
  succeed partially : kısmen başarılı olmak
  succeed partly : kısmen başarılı olmak
  rarely succeed : nadiren başarılı olmak
  succeed truly : gerçekten başarılı olmak
  ultimately succeed : sonunda başarılı olmak
  succeed well : iyi bir şekilde başarılı olmak
  succeed wonderfully : harika bir biçimde başarılı olmak
  not quite succeed : pek başarılı olmamak
  likely to succeed : başarılı olması muhtemel
  unlikely to succeed : başarılı olması muhtemel değil
  determined to succeed : başarılı olmada kararlı
  hope to succeed : başarılı olmayı ummak
  want to succeed : başarılı olmak istemek
  attempt to succeed : başarmayı denemek
  try to succeed : başarmayı denemek
  manage to succeed : üstesinden gelmeyi başarmak
  succeed mother : annesinin halefi olmak
  succeed in doing sth : bir şeyi yapmada başarılı olmak
  Daha az gör

  Succeed (v) Preposition Kullanımları

  succeed in : ...da başarılı olmak
  succeed against : ...ya karşı başarılı olmak
  succeed at : ...da başarılı olmak
  succeed with : ...konusunda başarılı olmak
  succeed as : ... olarak birinin halefi olmak

  Succeed ile Bağlantılı Kelimeler