Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Following ne demek?

Following ne demek? Following ne anlama gelir? Following İngilizce örnek cümle. Following eş anlamlıları.

  following (n)

  takip etme

  sıkı takipçisi olma

  taraftarlar

  yandaşlar, hayran kitlesi

  Following (adj) Collocations

  acquire following : taraftar kazanmak
  attract following : taraftar çekmek
  gain following : taraftarlar toplamak
  gather following : izleyen toplamak
  have following : takip etmek
  3 Örnek daha
  loyal following : sadık takip
  faithful following : inançlı taraftar
  enthusiastic following : hevesli takip
  Daha az gör
  follow (v)

  takip etmek

  izlemek, peşinden gelmek, izinden gitmek

  Following (v) ingilizce örnek cümle

  The long drought was followed by famine.

  Uzun kuraklığın akabinde kıtlık meydana geldi.

  anlamak

  kavramak, takip etmek

  Following (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler, anlamak anlamında kullanılabilir.
  understand (v) : anlamak
  see (v) : görmek, ziyaret etmek, anlamak
  get (v) : elde etmek, ulaşmak, olmak, anlamak
  grasp (v) : tutmak, anlamak
  comprehend (v) : anlamak
  follow (v) : takip etmek, anlamak

  Bu kelimeler; bir kanuna, kurala, karara vs uymak anlamında kullanılabilir.
  obey (v) : itaat etmek
  abide by (pv) : riayet etmek
  follow (v) : takip etmek, anlamak
  comply with (pv) : riayet etmek
  conform to (pv) : uymak
  adhere to (pv) : bağlı kalmak
  keep to (pv) : bağlı kalmak
  observe (v) : gözlemlemek, uymak (kural vb.)
  respect (v) : saygı duymak


  Following (adj) Collocations

  adjective may follow : Sıfat takip edebilir
  consequence may follow : sonuç olabilir/ortaya çıkabilir
  disappointment may follow : hayal kırıklığı gelebilir
  eye may follow : göz takip edebilir
  fighting may follow : kavga meydana gelebilir
  55 Örnek daha
  footpath may follow : patika takip edebilir
  furore may follow : öfke takip edebilir
  gaze may follow : bakışlar takip edebilir
  hound may follow : av köpeği takip edebilir
  movie may follow : film etrafında dönebilir
  noun may follow : isim takip edebilir
  path may follow : yol takip edebilir
  pause may follow : ara takip edebilir
  quiet may follow : sessizlik takip edebilir
  recommendation may follow : öneri takip edilebilir
  retribution may follow : ceza takip edebilir
  riot may follow : isyan takip edebilir
  route may follow : güzergah takip edilebilir
  silence may follow : sessizlik ortaya çıkabilir
  trail may follow : mahkeme takip edebilir
  follow advice : tavsiyeye uymak
  follow belief : inancı takip etmek
  follow course : seyir izlemek/rotayı takip etmek
  follow diet : diyet uygulamak
  follow direction : talimatlara uymak
  follow sb's example : birinin izinden gitmek
  follow fashion : modayı takip etmek
  follow footstep : ayak izini takip etmek
  follow format : biçimi takip etmek
  follow inclination : eğilimi takip etmek
  follow instructions : talimatlara uymak
  follow law : kanunlara uymak
  follow line : çizgiyi/kenarı takip etmek
  follow link : bağlantıyı takip etmek
  follow method : yöntem izlemek
  follow order : emre uymak
  follow path : yolu takip etmek
  follow plan : plana uymak
  follow policy : politika izlemek
  follow practice : uygulamayı sürdürmek
  follow precaution : önlemi takip etmek
  follow procedure : prosedürü izlemek
  follow pursuit : kovalamayı takip etmek
  follow recommendation : tavsiyeye uymak
  follow route : rotayı takip etmek
  follow routine : rutin izlemek
  follow a rule : kurala uymak
  follow sequence : sıra takip etmek
  follow suggestion : öneriyi takip et
  follow trade : iş yapmak
  follow tradition : geleneği sürdürmek
  follow trend : modayı, eğilimi takip etmek
  follow blindly : körü körüne uymak, takip etmek
  follow carefully : dikkatle uymak/yerine getirmek
  follow closely : yakından takip etmek
  follow instantly : hemen takip etmek
  follow reluctantly : isteksizce takip etmek
  follow swiftly : hızlıca arkasından gelmek
  follow pattern : desen/kalıp takip etmek
  follow speed limit : hız sınırına uymak
  Daha az gör
  following (prep)

  ...den sonra

  ...nın sonrasında, ...nın peşinden, ...nın akabinde

  Following (prep) ingilizce örnek cümle

  Following Jupiter, Saturn is the second fastest spinning planet.

  Jüpiter’den sonra Satürn, en hızlı dönen ikinci gezegendir.

  Many toddlers experience headaches following head injuries.

  Birçok küçük çocuk baş yaralanmalarından sonra baş ağrısı yaşar.

  Famous victory marches by the French have taken place following wars.

  Savaşların ardından Fransızların ünlü zafer yürüyüşleri yapılmıştır.

  Following the earthquake, a large-scale rescue operation was launched.

  Depremin ardından geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

  following (adj)

  ertesi

  sonraki

  Following (adj) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; sonraki, takip eden, sonrasında gelen/oluşan anlamında kullanılabilir.
  following (adj) : ertesi
  next (adj, n) : sonraki
  succeeding (adj) : sonraki
  subsequent (adj) : sonraki
  ensuing (adj) : sonradan gelen
  resulting (adj) : sonuçta oluşan
  consequent (adj) : bir şeyin sonucunda olan


  Following (adj) Collocations

  following autumn : sonbaharın ardından
  following century : sonraki yüzyıl
  following day : ertesi gün
  following decade : sonraki on yıl
  following month : sonraki ay
  7 Örnek daha
  following morning : ertesi sabah
  following section : takip eden bölüm
  following week : sonraki hafta
  following winter : sonraki kış mevsimi
  following year : sonraki yıl
  following chapter : sonraki bölüm
  immediately following : hemen takip eden
  Daha az gör