Yükleniyor...
remzihoca online dersler

Varied ne demek?

Varied ne demek? Varied ne anlama gelir? Varied İngilizce örnek cümle. Varied eş anlamlıları.

  vary (v)

  çeşitlilik göstermek

  farklılık göstermek, değişim göstermek, değişmek

  Varied (v) ingilizce örnek cümle

  Social customs vary from country to country.

  Sosyal gelenekler ülkeden ülkeye değişir.

  Laws regarding workplace rights vary by location.

  İş yeri hakları ile ilgili yasalar konuma göre değişir.

  The exact strength of these pills may vary.

  Bu hapların kesin gücü değişebilir.

  The symptoms can vary from mild to severe.

  Belirtiler hafif ila şiddetli olabilir.

  Varied (v) Eş anlamlıları

  Bu kelimeler; farklılık göstermek, farklı olmak anlamında kullanılabilir.
  differ (v) : farklı olmak
  range (v) : ... arasında değişmek
  vary (v) : çeşitlilik göstermek

  Bu kelimeler; değiştirmek, değişmek anlamında kullanılabilir.
  change (v) : değişmek, (para) bozdurmak
  alter (v) : değiştirmek
  shift (v) : değiştirmek
  adapt (v) : uyum sağlamak
  vary (v) : çeşitlilik göstermek
  modify (v) : değişiklik yapmak
  evolve (v) : evrilmek
  convert (v) : dönüştürmek
  mutate (v) : mutasyon geçirmek
  transform (v) : dönüşmek
  turn (v) : dönmek, dönüşmek


  Varied (adj) Collocations

  density may vary : yoğunluk değişebilir
  effect may vary : etki değişebilir
  estimate may vary : tahmin değişebilir
  individual may vary : Birey farklı olabilir/değişebilir
  level may vary : seviye değişebilir
  52 Örnek daha
  mix may vary : karışım değişebilir
  number may vary : sayı değişebilir
  opinion may vary : fikir farklılık gösterebilir
  percentage may vary : yüzde değişebilir
  practice may vary : uygulama değişebilir
  price may vary : fiyat değişebilir
  quality may vary : kalite değişebilir
  rate may vary : oran değişebilir
  ratio may vary : oran değişebilir
  size may vary : boyut/büyüklük değişebilir
  taste may vary : tat değişebilir
  temperature may vary : sıcaklık değişebilir
  width may vary : genişlik değişebilir
  vary routine : rutinin değişmesi
  vary tempo : zamanın değişmesi
  vary accordingly : ...ye göre değişmek
  vary considerably : önemli derecede değişmek
  vary constantly : sürekli değişmek
  vary continuously : sürekli değişmek
  vary dramatically : çarpıcı şekilde değişmek
  vary enormously : muazzam derecede değişmek
  vary extensively : kapsamlı olarak değişmek
  vary geographically : coğrafi olarak değişmek
  vary greatly : büyük oranda değişmek
  vary hardly : çok az değişiklik
  vary historically : tarihsel olarak değişmek
  vary inevitably : kaçınılmaz olarak değişmek
  vary inversely : tersine değişmek
  vary markedly : belirgin şekilde değişmek
  vary naturally : doğal olarak değişmek
  vary necessarily : zorunlu olarak değiştirmek
  vary obviously : açıkça değişmek
  vary regionally : bölgesel olarak değişmek
  vary significantly : önemli derecede değişmek
  vary slightly : az değişiklik gösteriyor
  vary somewhat : biraz değişmek
  vary substantially : önemli ölçüde değişmek
  vary systematically : sistematik olarak değişmek
  vary tremendously : muazzam ölçüde değişmek
  vary widely : büyük farklılık göstermek
  vary wildly : çılgınca/çılgın gibi değişmek
  varying amount : değişen miktar
  varying size : değişen boyut
  wildly varying : alabildiğine değişen
  varying concentration : değişen konsantrasyon
  varying distance : değişen mesafe
  varying level : değişen seviye
  varying proportion : değişen oran
  varying quality : değişen kalite
  varying severity : değişen şiddet
  varying width : değişen genişlik
  varying degree : değişen derece
  Daha az gör

  Varied (adj) Preposition Kullanımları

  vary according to sth : ...-e göre değişiklik göstermek
  vary among : ... arasında değişmek
  vary between : ... arasında değişmek
  vary depending on : ... bağlı olarak değişmek
  vary with : ... ile değişmek
  3 Örnek daha
  vary across : ... arasında değişmek
  vary in : …bakımından değişiklik göstermek
  vary from … to … : ...dan ...ya değişiklik göstermek
  Daha az gör
  varied (adj)

  çeşitli

  farklı, türlü, birçok

  Varied (adj) Collocations

  immensely varied : son derece çeşitli
  infinitely varied : sonsuz derecede çeşitli
  richly varied : son derece çeşitli
  widely varied : geniş ölçüde çeşitli
  wildly varied : vahşice/çılgınca çeşitli
  5 Örnek daha
  wonderfully varied : harika çeşitli
  enormously varied : muazzam çeşitli
  extremely varied : son derece çeşitli
  varied enough : yeterince çeşitli
  varied background : değişik geçmiş / tecrübe
  Daha az gör