Yükleniyor...

DUS'a Kimler Girebilir?

İlk kez 2012 yılında ÖSYM tarafından düzenlenmeye başlayan ve her yıl Eylül ayında yapılan DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan kişilerin istedikleri ana bilim dallarında uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir sınavdır. Peki DUS’a Kimler Girebilir?

 

      DUS’a Kimler Girebilir?

 

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Endodonti, Pedodonti Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi ana bilim dallarında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar girebilirler. Tabi ki sınava girebilmek için ÖSYM’nin yayımlamış olduğu ilgili yönetmelikte yer alan başvuru şartlarını sağlıyor olabilmek gerekiyor.

 

DUS’a giriş için ilgili yönetmelikte yayımlanan başvuru şartları şu şekildedir;

 

MADDE 16 : (1) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına başvurabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

 

a) Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının yapıldığı tarih itibarıyla Türkiye'de tabiplik veya diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86. ve 89. maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak,

d) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

 

      DUS’ta Yabancı Dil Şartı

 

DUS’ta başarılı olan adayların istedikleri ana bilim dalına yerleşebilmesi için YDS, YÖKDİL Sağlık veya TIPDİL sınavlarından birisine girerek en az 50 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca YDS denkliği bulunan TOEFL ve PTE gibi sınavlarda değerlendirmede kullanılabiliyor. DUS sınav kılavuzunda yabancı dil sınavı yeterliliğiyle ilgili bilgililer şu şekilde belirtiliyor;

 

*TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12. maddesinin 3. fıkrasında yer almaktadır. Buna göre; DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz.)

 

*Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) ÖSYM’ye dilekçe ekinde ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.)

 

DUS soru tipleri hakkında bilgi verdiğimizDUS'ta Hangi Sorular Çıkmaktadır?” adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Benzer Yazılar
Platformumuzu incelediniz mi?

Sizi sınavlara eksiksiz hazırlamak için , derslerimizin yanında kelime çalışmanıza, okuma yapmanıza , test ve deneme çözmenize ,tüm kitaplarınızı her yerden erişmenize olanak sağlayan eşsiz bir platform sunuyoruz.

ÜCRETSİZ DENE
Remzi Hoca Platformları
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!