Yükleniyor...

İngilizce Karşılaştırma (Comparative Adjectives and Adverbs)

Compartive yapıda sıfatlar ve zarflar, hece sayısına göre “-er” son eki ya da kelimenin öncesinde “more” kullanılır. Tek heceli olanlarda “-er”; çok heceli olanlarda “more” kullanılır.

high (yüksek)higher (daha yüksek)

beautiful (güzel)more beautiful (daha güzel)

Bu yapı kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

Sıfatlar (Comparative Adjectives)

1) Bu yapıyla kullanılacak sıfatların hece sayısı yapıyı değiştirmektedir. Tek heceli sıfatlara “-r” ya da “-er” son eki eklenerek Comparative oluşturulur.

safe (güvenli)safer (daha güvenli)

poor (fakir)poorer (daha fakir)


Uyarı
: Sonu sesli harf + sessiz harf şeklinde biten bazı sıfatların sondaki sessiz harfi Comparative yapıda tekrar eder.

hot (sıcak) hotter (daha sıcak)

red (kırmızı)redder (daha kırmızı)


2)
İki ve daha fazla heceli sıfatların önüne “more” getirilerek sıfatlara “daha” anlamı katılır.

powerful (güçlü)more powerful (daha güçlü)

dangerous (tehlikeli)more dangerous (daha tehlikeli)


Uyarı
: Sonu “-y” takısıyla biten iki heceli sıfatlarda “-y” düşer ve sonuna “-ier” getirilir.

lazy (tembel) – lazier (daha tembel)

early (erken) – earlier (daha erken)

dirty (kirli)dirtier (daha kirli)


Uyarı
: Hece kuralına uymayan bazı istisnai sıfatlar da vardır.

friendly (arkadaşça)friendlier (daha arkadaşça)


Düzensiz Sıfatlar (Irregular Adjectives)

Bazı sıfatlar ne “-er” ne de “more” ile kullanılır. Bu kelimelerin yapısı tamamen değişir.

good (iyi) - better (daha iyi)

bad (kötü) - worse (daha kötü)

little (az) - less (daha az)

far (uzak) - farther/further (daha uzak)


Zarflar (Comparative Adverbs)

Sonu “-ly” ile biten zarflar çok heceli olduklarından “more” getirilerek Comparative yapılır.

strongly (güçlü bir şekilde)more strongly (daha güçlü bir şekilde)

nicely (hoş bir şekilde)more nicely (daha hoş bir şekilde)


Örnek Cümleler

The stream became shallower as the boat headed upriver.

Tekne akıntıya karşı hareket ettikçe dere daha da sığlaştı.


Winters are much/far warmer here than anywhere else on Earth.

Kışlar burada Dünya’da herhangi bir yerde olduğundan çok daha ılıktır.


Her story was a little/a bit more interesting than we had expected.

Onun hikayesi beklediğimizden biraz daha ilginçti.


Today, traffic in Eskisehir is even busier than it was last year.

Günümüzde Eskişehir’deki trafik geçen sene olduğundan da daha yoğundur.


Natural resources in Thailand are somewhat/rather more diverse than in Singapore.

Tayland’daki doğal kaynaklar Singapur’da olduğundan biraz daha çeşitlidir.


Diğer Comparative Yapılar

Kıyaslama yapılırken kullanılabilecek diğer yapılar şunlardır:

as … as …

Electrons are almost 2000 times as light as protons.

Elektronlar protonlardan yaklaşık olarak 2000 kat daha hafiftir.


so … as …

For now, many of the nations in Asia are not so advanced as Japan.

Şimdilik Asya’daki birçok ülke Japonya kadar gelişmiş değildir.


28/10/2018 0 114198
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!