Yükleniyor...

"Thus" Bağlacının Kullanımı

"Thus" iki fikir arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılan, ikinci fikrin birincinin bir sonucu olduğunu belirten bir transition (geçiş) bağlacıdır. Cümlede 'bu nedenle| bu yüzden| dolayısıyla | sonuç olarak |böylece |böylelikle' çeşitli şekillerde çevrilebilir.

 

Son zamanlarda özellikle YDS ve YÖKDİL'de cümle tamamlama sorularında bu sonuç bağlacını görüyoruz.

 

Bu bağlacı örneklerle birlikte inceleyelim ve noktalama işaretleriyle nasıl kullanıldığına bakalım:

Örnek Cümle: “I have a lot of work to do this weekend, thus I won't be able to attend the party.”

Çeviri: “Bu hafta sonu yapacak çok işim var, bu yüzden partiye katılamayacağım.”

(Sonuç, konuşmacının iş yoğunluğu nedeniyle partiye katılamayacak olmasıdır.)

 

Örnek Cümle: “The roads were closed due to the heavy snowfall, thus we had to cancel our trip.”

Çeviri: “Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, böylece gezimizi iptal etmek zorunda kaldık.”

(Sonuç, kar yağışı nedeniyle yolların kapanması nedeniyle gezinin iptal edilmesi gerektiğidir.)

 

Örnek Cümle: “The team played well throughout the game. Thus, they won the championship.”

Çeviri: “Takım maç boyunca iyi oynadı. Böylece şampiyonluğu kazandılar.”

 

Örnek Cümle: “The defendant failed to provide sufficient evidence; thus, the court found him guilty.”

Çeviri: “Sanık yeterli kanıt sunamadı; dolayısıyla mahkeme onu suçlu buldu.”

 

Örnek Cümle: “The company is expanding rapidly; thus, it needs more employees.”

Çeviri: “Şirket hızla genişliyor; bu nedenle daha fazla çalışana ihtiyaç duyuyor.”

 

Örnek Cümle: “The evidence is clear, thus we must take action to address this issue.”

Çeviri: “Kanıtlar açık, dolayısıyla bu sorunu çözmek için harekete geçmeliyiz.”

 

Örnek Cümle: “The company invested in new technology, and thus was able to increase its productivity.”

Çeviri: “Şirket yeni teknolojiye yatırım yaptı ve böylece üretkenliğini artırmayı başardı.”

 

Eğer iki cümlenin öznesi aynı ise, ikinci cümlenin öznesi tekrar yazılmaz, atılır ve kullanılan fiil thus + Ving şeklinde yazılır.

2021 yılında YÖKDİL Fen sınavında bu bağlacın sorulduğunu unutmamak gerekir.

 

Örnekleri inceleyelim:

Örnek Cümle: “The traffic was heavy, thus causing us to arrive late.”

Çeviri: “Trafik yoğundu, dolayısıyla geç kalmamıza neden oldu.”

 

Örnek Cümle: “The weather was bad, thus making it difficult to go outside.”

Çeviri: “Hava kötüydü, dolayısıyla dışarı çıkmayı zorlaştırıyordu.”

 

Örnek Cümle: “The power went out, thus leaving us in the dark.”

Çeviri: “Elektrikler kesildi, bu yüzden bizi karanlıkta bıraktı.”

 

Örnek Cümle: “The athlete has been training hard, thus improving his performance in competitions.”

Çeviri: “Sporcu sıkı antrenman yapıyor, dolayısıyla yarışmalardaki performansını artırıyor.”

 

Bu bilgi bize Verbal sorusu çözerken yardımcı olabilir. Bir örnek soru çözelim:

"In the past decade, deforestation ---- in the loss of millions of acres of forest, thus ---- the effects of climate change."

A) is resulting / to be exacerbating
B) has resulted / exacerbating
C) had resulted / to have exacerbated
D) resulted / exacerbated
E) results / having exacerbated

 

Bu tarz bir soruyla karşılaştığımızda thus + Ving kullanımını bildiğimiz takdirde seçenekleri B ve E seçeneği olarak ikiye düşürebiliyoruz, soruda kullanılan FIDO kuralından B seçeneğini işaretleyebiliriz. Diğer seçenekleri irdelemeden, zaman kazanarak soruyu çözmüş olduk.

26/04/2023 0 7140
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!