Yükleniyor...

Parça-Bütün İlişkisi Veren Kelimeler Nelerdir?

consist of | make up |be made up of | comprise | constitute | compose | be composed of

Bir bütünü oluşturan bileşenleri veya parçaları tanımlamak için kullanılan kelime veya kelime öbekleridir. Benzer anlamlara sahip olmalarına rağmen, nasıl kullanıldıkları konusunda ince farklılıklar vardır:

consist of | be made up of | be composed of | comprise > …dan oluşmak

Bir şeyin 'neden yapıldığını/oluştuğunu' açıklamak veya bir bütünün oluşturan parçalardan bahsetmek için kullanılan fiillerdir.

Örnek Cümle: “The book consists of 10 chapters and a glossary.”

Çeviri: “Kitap 10 bölüm ve bir sözlükten oluşmaktadır.”

Örnek Cümle: “The committee is made up of representatives from each department.”

Çeviri: "Komite, her bölümün temsilcilerinden oluşur."

Örnek Cümle: “The atmosphere is composed of nitrogen, oxygen, and other trace gases.”

Çeviri: “Atmosfer nitrojen, oksijen ve diğer eser gazlardan oluşur.”

Örnek Cümle: “The United States comprises 50 states and several territories.”

Çeviri: “Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet ve birkaç bölgeden oluşur.”


Not» Bu kelimeleri continuous halde kullanmayız.

 

make up | compose | constitute > oluşturmak

 

Bu kelimeler ise belirli parçaların bir bütünü oluşturması anlamında kullanılır.

Örnek Cümle: “The various components of the computer will make up the final product.”

Çeviri: “Bilgisayarın çeşitli bileşenleri nihai ürünü oluşturacaktır.”

Örnek Cümle: “Women composed the majority of the participants in the study.”

Çeviri: “Araştırmaya katılanların çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.”

Örnek Cümle: “The bones, muscles, and organs constitute the human body.”

Çeviri: “Kemikler, kaslar ve organlar insan vücudunu oluşturur.”

 

Farkı anlamak için iki cümleyi inceleyelim:

Örnek Cümle: “The human body consists of various organs such as the heart, lungs, liver, and kidneys, each performing specific functions to keep the body healthy and functioning properly.”

Çeviri: “İnsan vücudu, her biri vücudun sağlıklı ve düzgün çalışmasını sağlamak için belirli işlevleri yerine getiren kalp, akciğerler, karaciğer ve böbrekler gibi çeşitli organlardan oluşur.”

Örnek Cümle: “The various tissues and organs make up the complex systems that enable human beings to function.”

Çeviri: “Çeşitli doku ve organlar, insanın fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan karmaşık sistemleri oluşturur.”

İlk cümlede bütünün nelerden oluştuğuna dair bilgi veriliyor, bu yüzden 'consist of' kullanıldı. İkinci cümlede ise parçaların bir bütünü oluşturduğundan söz ediliyor, bu yüzden 'make up' kullanıldı.

17/04/2023 0 2288
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!