Yükleniyor...

Under

“under” ÖSYM sınavlarında karşımıza çıkan, bilmemiz gereken önemli preposition’lardan biridir. Özel olarak 2017 yılında YDS’de ve 2020 yılında (Sosyal) YÖKDİL’de soruldu. Dolayısıyla kullanım tarzlarına mutlaka göz atmalıyız:

 

1. Konum olarak başka bir şeyin altında olduğunu belirtmek için kullanılır.

Örnek Cümle : "The cat is sleeping under the table."

Çeviri: "Kedi masanın altında uyuyor."

Örnek Cümle: "The boat went under the bridge."

Çeviri: "Tekne köprünün altından geçti."

 

2. Bir şeyin yüzeyinin altında veya bir şeyle kaplı olacak şekilde anlamında kullanılır. Kazağın altına giyilen gömlek örneğinde olduğu gibi, burada bir şeye değme söz konusudur.

Örnek Cümle: "She wore a white blouse under her navy blazer."

Çeviri: "Lacivert ceketinin altına beyaz bir bluz giymişti."

Örnek Cümle: "The cat curled up under the blanket to stay warm."

Çeviri: "Kedi ısınmak için battaniyenin altına kıvrıldı."

Örnek Cümle: "The whole village is under water."

Çeviri: "Bütün köy sular altında."

Örnek Cümle: "The buried treasure was under the sand."

Çeviri: "Gömülü hazine kumun altındaydı."

 

3.Belirli bir zaman diliminden, sayıdan, miktardan, yaştan veya fiyattan daha az olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümle: "The store has a special offer for all items under $10."

Çeviri: "Mağazanın 10 doların altındaki tüm ürünler için özel bir teklifi var."

Örnek Cümle: "The car can go under 60 miles per hour on the highway."

Çeviri: "Bu araba otoyolda saatte 60 milin altına gidebilir."

Örnek Cümle: "The amusement park allows children under 12 to ride for free."

Çeviri: "Lunapark, 12 yaşından küçük çocukların ücretsiz binmesine izin veriyor."

Örnek Cümle: "The cake needs to bake for under 30 minutes, or it will burn."

Çeviri: "Kekin 30 dakikadan az pişmesi gerekiyor, aksi takdirde yanar."

Örnek Cümle: "The project is scheduled to be completed under two weeks."

Çeviri: "Projenin iki hafta içinde tamamlanması planlanıyor."

 

4. Bir anlaşmaya, kanuna veya sisteme göre anlamlarında kullanılır.

Örnek Cümle: "The property was sold under a lease-purchase agreement."

Çeviri: "Mülk, bir kiralama-satın alma sözleşmesi kapsamında satıldı."

Örnek Cümle: "Under the law, employers must provide a safe working environment for their employees."

Çeviri: "Yasaya göre, işverenler çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır."

5. Koşullar söz konusu olduğunda kullanılır.

Örnek Cümle: "Under extreme weather conditions, it's not safe to travel by boat."

Çeviri: "Aşırı hava koşullarında tekneyle seyahat etmek güvenli değildir."

Örnek Cümle: Under normal circumstances, oil does not mix with water.

Çeviri: "Normal şartlar altında yağ su ile karışmaz."

 

6.Bir şeyin etkisinde olduğunu, bir şey tarafından kontrol edildiğini, bir sürecin içinde olduğunu belirtmek istiyorsak “under” kullanabiliriz. Burada birçok kalıplaşmış kullanımdan bahsetmek mümkündür:

* under the influence of alcohol / drugs: alkol / uyuşturucu etkisinde

* under the pressure / stress: baskı / stress altında

* under an impression: … izleniminde

* under the belief: … inancında

* under the threat: tehdit altında

* under control: kontrol altında

* under attack / fire: saldırı altında

* under occupation: işgal altında

* under custody: gözaltında

* under arrest: tutuklu

* under discussion: tartışılmakta / tartışılıyor

* under consideration: düşünülmekte / düşünülüyor

* under review: gözden geçirilmekte / gözden geçiriliyor

* under investigation: araştırılmakta / araştırılıyor

* under negotiation: görüşülmekte / görüşülüyor

 

Örnek Cümle: "The community is under a state of emergency due to the hurricane."

Çeviri: "Toplum, kasırga nedeniyle olağanüstü halde."

 

7. Bir lider veya hükümet iktidarında / yönetiminde olduğunu belirtirken kullanılır.

*under a dynasty: bir hanedan yönetiminde

*under the government: hükümet yönetiminde

*under the regime: yönetim altında

*under sb's direction: birinin yönetimi altında

*under rule: yönetiminde

*under sb's leadership: birinin liderliğinde

 

Örnek Cümle: "Under the current government, taxes have increased significantly."

Çeviri: "Mevcut hükümet döneminde vergiler önemli ölçüde arttı."

Örnek Cümle: "The country made significant progress in education under the leadership of the previous minister."

Çeviri: "Ülke, bir önceki bakanın liderliğinde eğitimde önemli ilerlemeler kaydetti."

Örnek Cümle: "His novel describes life in Russia under the Soviet regime."

Çeviri: "Romanı Sovyet rejimi altındaki Rusya'daki yaşamı anlatıyor."

07/04/2023 0 1606
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!