Yükleniyor...

İngilizcede Inverted Sentences (Devrik Cümleler)

İngilizcede kurallı cümleler özne, yüklem ve nesne (SVO) sırasını izlemektedir. Devrik cümleler de ise fiil veya yardımcı fiil ile özne birbiriyle yer değiştirmektedir (VSO). Genellikle akademik ve edebi metinlerde karşılaşılan bu cümleler ikiye ayrılır. Eğer özne fiilden sonra geliyorsa tercihe bağlı bir devrik cümle yapısı bulunmaktadır. Eğer yardımcı fiil özneden sonra geliyorsa devrik cümle yapısının kullanımı genellikle zorunludur. 

 

Devrik cümlenin amacı vurgulanacak öğeyi ön plana almak için cümleyi yeniden düzenlemektir. Bu cümleler, yer bildiren edatlarla (prepositions of place), olumsuz zarflarla (hardly ever, never etc…), koşul cümleleri (if clause) ve sonuç zarf cümlecikleri ile (adverbial clauses of result) kullanılır. Ayrıca, konuşma dilinde “here” ve “ there” yapılarının cümlenin başında yer almasıyla oluşturulan devrik cümle yapıları bulunmaktadır. 

 

Örnek

(1)In front of the tree was sitting a cat.

Çeviri: Ağacın önünde bir kedi oturuyordu. (Yer bildiren edatların (prepositions of place) cümle başında kullanılması halinde, cümlenin yapısı devrik olur.)

 

(2) Over that shelf was your book.

Çeviri: Rafın üzerindeki senin kitabındı.

 

(3) Not only did she visit her uncle but also she prepared a nice dinner for him.

Çeviri: Sadece amcasını ziyaret etmekle kalmadı ayrıca onun için akşam yemeği de hazırladı.

 

(4) Never have I come across such an amazing person.

Çeviri: Böyle muhteşem bir insana daha önce hiç rastlamadım. 

 

(5) Had I known the truth, I wouldn’t have treated Angela that way. 

Çeviri: Gerçeği bilseydim, Angela’ya böyle davranmazdım. 

 

(6) Should you call on me, I won’t open the door.

Çeviri: Bana uğrarsan, kapıyı açmayacağım. 

 

(7) I believed, as did my parents, that trial would be fair. 

Çeviri: Ben de ailem gibi davanın adil olacağına inandım. (“As” ifadesinden sonra karşılaştırma yapmak amacıyla devrik cümle yapısı kullanılır.)

 

(8) So successful was her exam that her father bought her a new car.

Çeviri: Sınavı o kadar başarılıydı ki babası ona yeni bir araba aldı. (So+adjective (sıfat)+ that yapısı sıfatı vurgulamak için cümle başında kullanılır.)

 

(9) Such is the popularity of the new mayor that he is everywhere. 

Çeviri: Yeni belediye başkanı o kadar popüler ki, o her yerde. (Such... that yapısı ise bir şeyin derecesini belirtmek için cümle başında kullanılır.

 

(10) The local council never wanted to demolish this historical building, nor did the residents. 

Çeviri: Belediye meclisi de sakinler de bu tarihi binanın yıkılmasını asla istemediler. (Devrik cümle yapısı, bir önceki olumsuz cümleye olumsuz bir ek yapmak amacıyla da kullanılabilir. Bu örnekler ayrıca “Neither did I”, “So does Jack” gibi kısa ifadelerde de görülebilir.)

 

(11) Here comes the bride, I am so excited!

Çeviri: İşte gelin geliyor, çok heyecanlıyım!

 

(12) The door opened and in came the manager. 

Çeviri: Kapı açıldı ve içeri müdür girdi. (Burada devrik cümle yapısı bir yere doğru olan hareketi vurgulamak için kullanılmıştır. 

 

İngilizcede sıklıkla kullanılan devrik cümle (inverted sentence) edat ve zarfları şunlardır: 

in front of: önünde

over: üstünde

up: yukarı

in: içeri

rarely/seldom: nadiren

scarcely: hemen hemen

hardly: neredeyse hiç

never: asla

only then: ancak o zaman

no sooner...than: yapar yapmaz

on no account: hiçbir koşulda

not only...but also: sadece… değil, aynı zamanda

not until: anca

as: -dığı gibi

if: eğer

so...that: o denli ki

such...that: öyle ki

here: işte, burada

there: işte, orada

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
04/11/2021 0 21850
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!