Yükleniyor...

Dönüşlülük Zamirleri (Reflexive Pronouns)

Reflexive pronouns (dönüşlülük zamirleri) -self veya -selves şeklinde biten zamirlerdir. Direct object (nesne) veya Indirect Object (dolaylı tümleç) olarak kullanılabilir. İngilizcedeki dönüşlülük zamirleri:

            myself (kendim)
you       yourself (kendin)
he         himself (kendisi)
she       herself (kendisi)
it           itself  kendisi)
we        ourselves (kendimiz)
you        yourselves (kendiniz)
they      themselves (kendileri)

Dönüşlülük zamirleri, üç temel durumda kullanılır.

1- Özne ve nesne aynı olduğunda, öznenin yaptığı işten yine kendisi etkilendiğinde nesne olarak reflexive pronoun kullanılır.

My mother often talks to herself.
Annem sık sık kendi kendine konuşur.

I wrote this essay myself.
Bu makaleyi kendim yazdım.

2- Özneyi vurgulamak istediğimiz durumlarda, özneden hemen sonra reflexive pronoun kullanılır. Bu durumda “bizzat” şeklinde de çevrilebilir.

I myself drew this picture.
Bu resmi bizzat kendim çizdim.

You yourself have to study all your exams.
Tüm sınavlarına sen kendin çalışmak zorundasın.

3- “by + reflexive pronouns” kendi kendine/kendi başına anlamı anlamında kullanılır. Bu durumda on my own, on your own ... şeklindeki kullanımlara eşittir.

I don’t like eating by myself.  (on my own)
Kendi başıma yemek yemeyi sevmiyorum.

We will build the house by ourselves.  (on our own)
Kendi başımıza bir ev inşa edeceğiz.

The baby opened the door by himself/herself.  (on his/her own)
Bebek kapıyı kendi başına açtı.

Uyarı: Dönüşlülük zamirleri özne olarak kullanılamaz.

Herself sent the email. (yanlış)
She sent the email herself. (doğru)

22/10/2018 0 42986
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!