Yükleniyor...

İngilizcede Adverbial Clauses of Cause and Reason (Neden ve Sebep Zarf Cümlecikleri)

Temel cümlecik ve yan cümlecik arasında neden- sebep ilişkisi bu yapılar kullanılarak oluşturulur. Yan cümlecik içinde yer alan yapılar, temel cümlecikten önce ya da sonra olabilir. Buna ek olarak yan cümlecikler dilbilgisel yapıya uygun olarak farklı şekillerde kısaltılabilir. Bu zarf cümlecik türünün kullanım amacı, temel cümlede yer alan eylemin ya da durumun nedenini belirtmektir.


Örnek: Many people are unhappy because they are greedy.

Örnek Cümle Çeviri: Çoğu insan mutsuz olur çünkü açgözlüdür.


Örnek: As he was convinced that his wife was cheating on him, he hired a private detective.

Örnek Cümle Çeviri: Eşinin kendisini aldattığından emin olduğu için özel bir dedektif tuttu.


Örnek: He said it was inappropriate for him to comment on the break-up since he didn’t know exactly what happened.

Örnek Cümle Çeviri: Ne olduğunu tam olarak bilmediğinden, ayrılığın üzerine konuşmasının uygun olmayacağını söyledi.


Örnek: Now that she has completed her book, she can enjoy her holiday.

Örnek Cümle Çeviri:Kitabını bitirdiğine göre tatilinin tadını çıkarabilir.


Örnek: Inasmuch as no offer has been made to pay for the damage, our company will have to take this case to the court.

Örnek Cümle Çeviri: Zararın ödenmesi ile ilgili hiçbir teklif sunulmadığı için şirketimiz bu davayı mahkemeye götürmek zorunda kalacak.


Örnek: Women are not altogether in the wrong when they refuse the rules of life prescribed in the world, for so much as men have established them without their consent.-Michel de Montaigne

Örnek Cümle Çeviri: Kadınlar, dünya üzerindeki yaşamın kurallarına uymayı reddetmekte tamamen haksız sayılmazlar, zira erkekler bu kuralları onların rızalarını almadan koymuşlardır.


Örnek: Seeing that her manager stole her work-of-art, she reported her to the police.

Örnek Cümle Çeviri: Müdürü kendi sanat eserini çaldığı için, onu polise ihbar etti.


Örnek: World figures for population changes are much more difficult to compile because of the fact that many underdeveloped countries do not keep complete records.

Örnek Cümle Çeviri: Birçok az gelişmiş ülke nüfus değişimi verilerini tam kayıt altına almadıkları için, bu kayıtları bir araya getirmek oldukça zordur.


Örnek: The effectiveness of Finnish education is basically due to the fact that students learn what they practice in real life.

Örnek Cümle Çeviri: Fin eğitim sisteminin etkililiği temel anlamda öğrencilerin öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamasından kaynaklanmaktadır.


Örnek: In view of the fact that in any future world war nuclear weapons will certainly be employed, we should urge our governments to find peaceful means for the settlement of all matters of dispute between them.

Örnek Cümle Çeviri: Gelecekte herhangi bir dünya savaşında nükleer silahların kullanılacağını düşünerek, hükümetleri, aralarındaki husumetleri çözmeleri için barışçıl yollar bulmaları konusunda teşvik etmeliyiz.


Adverbial Clauses of Cause and Reason (Neden ve Sebep Zarf Cümlecikleri) da yaygın olarak kullanılan bağlaçlar şunlardır :

As : -dığı için

Because : - dığı için

Since : - dığı için

Now that : -dığı için

Inasmuch as : -dığı için, ...mesi sebebiyle

For so much as : bu sebepten

Seeing that :- diğine göre,

Because of the fact that : yüzünden

Due to the fact that : -den dolayı

In view of the fact that : göz önünde bulundurarak

Because of : -den dolayı

Due to : -den dolayı

In view of : -den ötürü

On account of : -den dolayı

Owing to : -den dolayı

Thanks to : sayesinde

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
22/07/2020 0 7460
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!