Yükleniyor...

İngilizce Yardımcı Fiiller (Auxiliary Verbs in English)

İngilizcede Yardımcı Fiilller (Auxiliary Verbs) cümlenin yapı taşları olarak görülür. Cümleyi olumsuz yaparken, soru haline getirirken ya da zaman olarak doğru anlamı vermek için kullanılırlar. Cümlede fiili tamamlayıcı niteliktedir. Tek başına kullanıldıklarında bir anlamı yoktur. 


İngilizcede Yardımcı Fiilller (Auxiliary Verbs):

- am, is, are 

- have, has

- do, does

- was, were

- did

- had


Örnekler (examples): 

I am going to school right now. ( Şu anda okula gidiyorum.)

We can change the date and the time. ( Günü ve saati değiştirebiliriz.)

He didn't pay his bills. ( Faturalarını ödemedi.) 

Have you seen this movie before? ( Bu filmi daha önceden izledin mi?)


Yardımcı Fiil kullanımları: 

1. Zamanı belirtmek amacıyla : Bir eylem diğerinden önce olduysa o eylemlerin sırasını  ya da gelecekte olacak olan bir eylemi, belirtmek için yardımcı fiil kullanılır. 

She had taken her keys before she left. 
Evden çıkmadan önce anahtarlarını aldı.

Jack is late as always but he will be here in 5 minutes.
Jack, her zamanki gibi gecikti ama beş dakika içinde burada olacak.


2. Cümleyi olumsuz yaparken : Yardımcı fiil, özneden sonra ve fiilden önce 'not' olumsuzluk eki getirilerek kullanılır. 

Sara doesn't want to be a part of the group. 
Sara, grubun bir parçası olmayı istemiyor.


3. Soru sorarken : Diğer cümle yapılarından farklı olarak, soru cümlelerinde yardımcı fiil cümle başında kullanılır. 

Do you play piano?

Piyano çalar mısın?

Did Emily publish her book?
Emily kitabını yayınladı mı?


4. Ana fiilin yerine : Fiil tekrarından kaçınmak amacıyla, önceki fiili  nitelemesi için yardımcı fiil kullanılır. 

Veronica speaks more fluent than Rachel does.
Veronica Rachel'dan daha akıcı konuşuyor.


5. Eylemi vurgularken : Olumlu cümlelerde yapılan eylem vurgulanmak istendiğinde yardımcı fiil kullanılır. 

I do hate washing the dishes.

Bulaşık yıkamaktan nefret ediyorum.


6. Eylemin edilgen olduğunu belirtirken : Edilgen yapıdaki fiilleri nitelemek amacıyla, yardımcı fiil, fiilin üçüncü haliyle birlikte kullanılır. 

The glass was broken by the kids.
Pencere çocuklar tarafından kırıldı


Yukarıda verilen yardımcı fiiller dışında Modals olarak anlandırılan, cümleye ihtiyaç, zorunluluk ve olasılık gibi anlamları katmak amacıyla kullanılan yapılar da  yardımcı fiildir. 

Modals:

- can, could

- shall, should

- will, would

- must

- may, might

- ought to, had better


Örnekler (Examples):

- You should see a doctor. ( Doktora görünmelisin) 

- She might be sick. ( Hasta olabilir) 

- Can you change the light bulb? ( Ampulü değiştirebilir misin?)

- You must wear you uniform at school. ( Okulda üniformanı giymelisin) 

- Jason can climb the tree and take the ball. ( Jason ağaca tırmanabilir ve topu alabilir) 

- You ought to be careful about the spiders. ( Örümceklere dikkat etmelisin) 

- Camilla would change her clothes if she were at home. ( Camilla evde olsaydı kıyafetlerinin değiştirirdi.) 

- Jack can't touch an apple. ( Jack elmaya dokunamaz)

- Billy shouldn't take his pills twice a day. ( Billy ilaçlarını günde iki kez almamalı.)

- Shall we go to the cinema? (Sinemaya gidelim mi?)


30/10/2018 0 59330
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!