Yükleniyor...

İngilizcede Coordinating Conjunctions (Düzenleme Bağlaçları)

İngilizcede Düzenleme Bağlaçları cümle içerisinde aynı dilbilgisel özelliği taşıyan birden fazla kelimeyi veya kelime gruplarını birbirlerine bağlamak için kullanılmaktadır. Birbirlerine paralel bu yapılar arasında virgül (,) kullanılmaz. Aktif olarak kullanılan bu bağlaçlar sırasıyla şöyledir: “and”, “but”,” “or”, “both...and”, “not only… but also…”, “either… or” ve  “neither… nor”. 

 

Örnekler: 

(1)Susan and her husband are going camping in the woods this Sunday. 

Çeviri: Susan ve eşi bu pazar ormanda kampa gidiyorlar. (Bu cümlede “and” bağlacı iki özneyi bağlamak için kullanılmıştır.)

 

(2) The bride waved to her father and started crying. 

Çeviri: Gelin babasına el salladı ve ağlamaya başladı. (Bu cümlede “and” bağlacı iki eylemi bağlamak için kullanılmıştır.)

 

(3) Susan, her husband and their two children went jogging in the woods.

Çeviri: Susan, eşi ve iki çocukları ormanda koşuya çıktılar. (“and” bağlacı birden fazla kısmı birbirine bağlıyorsa, “and” bağlacından önceki kısımların aralarına virgül (,) konur.

 

(4) This TV series is old but funny. 

Çeviri: Bu televizyon dizisi eski ama eğlencelidir. (Bu cümlede “but” bağlacı iki sıfatı birbirine bağlamak ve anlamdaki tezatlığı vurgulamak için kullanılmıştır.)

 

(5) I have met his mother but not his mother. 

Çeviri: Annesiyle tanıştım ama babasıyla tanışmadım. 

 

(6) He tried to reach her but she had already left. 

Çeviri: Ona ulaşmaya çalıştı ama o çoktan gitmişti. (Bu cümlede “but” bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmıştır.)

 

(7) He wants to watch a film or (to) read his comic book. 

Çeviri: Film seyretmek veya kitap okuma istiyor. (Bu cümlede “or” bağlacı iki “to infinitive” yapıyı birbirine bağlamaktadır. Cümlenin ilk kısmında to infinitive kullanıldığı için (to watch) “or” yapısından sonraki ikinci kısımda “to” kullanılıp kullanılmaması konuşmacının tercihine bağlıdır.)

 

(8) The old man used to start the day by picking flowers or watering the garden. 

Çeviri: Yaşlı adam güne çiçek toplayarak veya bahçeyi sulayarak başlıyordu. 

 

(9) Visit or call your uncle some time, he misses you very much.

Çeviri: Amcanı ziyaret et veya ara, seni çok özlüyor.     

 

(10) Both the parent and her child are satisfied with the quality of the lesson. 

Çeviri: Hem veli hem de çocuğu dersin kalitesinden memnun. (Bu cümlede “both...and… yapısı iki özneyi, hem… hem de… anlamı vererek birbirine bağlamaktadır. Özne görevinde kullanılırken kendilerinden sonra gelen fiil (are) çoğuldur.)

 

(11) The man shot both the driver and the passengers. (Bu cümlede “both...and… yapısı iki nesneyi, birbirine bağlamaktadır.)

Çeviri: Adam hem şoförü hem de yolcuları vurdu. 

 

(12) The construction of a new dam will require both money and time. 

Çeviri: Barajın inşaatı hem para hem de zaman gerektirecek. 

 

(13) They saw not only a few rabbits but also a lion. 

Çeviri: Sadece tavşan değil aynı zamanda aslan da gördüler. (Bu cümlede “not only...but also… kalıbı iki nesneyi “sadece/aynı zamanda” anlamı vererek birbirine bağlar.)

 

(14) Not only the students but also their teacher joins the school trip every year. 

Çeviri: Sadece öğrenciler değil aynı zamanda öğretmenleri de her yıl okul gezisine katılır. (Bu cümlede özne görevini üstlenen iki kısım olmasına karşın, eyleme en yakın olan özne eylemin tekil mi çoğul mu olduğunu belirler. Bu örnekte “their teacher” tekil olduğu için eylem “joins” olarak çekimlenmiştir.)

 

(15) Not only did she refuse their offer but also she deleted them from her contact list. 

Çeviri: Sadece tekliflerini reddetmekle kalmadı aynı zamanda onları kişiler listesinden de sildi. (Bu cümlede “not only” yapısı başta kullanılarak iki cümle birbirine bağlanmıştır. Bağlanan kısımların cümle olmasından dolayı ilk kısım inverted sentence (devrik cümle) olarak yazılmıştır.)

 

(16) My brother will take either torts or civil code for his final semester in college.

Çeviri: Erkek kardeşim üniversitedeki son döneminde ya ceza kanunu ya da medeni kanunu dersini alacak. (Bu cümlede “either...or…” yapısı iki nesneyi “ya/ya da” anlamı vererek birbirine bağlar.)

 

(17) Either we have dinner at home or we go to a restaurant. 

Çeviri:Ya evde yemek yeriz ya da lokantaya gideriz. 

 

(18) Either my husband or his colleagues have made a mistake. (Bu cümlede özne görevini üstlenen iki kısım olmasına karşın, eyleme en yakın olan özne eylemin tekil mi çoğul mu olduğunu belirler. Bu örnekte “his colleagues” çoğul olduğu için eylem “have made” olarak çekimlenmiştir.)

Çeviri: Ya benim eşim ya da onun çalışma arkadaşları bir yanlış yaptı.

 

(19) The new student has neither books nor pencils. 

Çeviri: Yeni öğrencinin ne kitapları ne kalemleri vardı. (Bu cümlede “neither...nor…” bağlacı iki nesneyi ne/ne de anlamı vererek birbirine bağlar.)

 

(20) Neither the hospital management nor the doctor has confirmed the story.

Çeviri: Hikayeyi ne hastane yönetimi ne de doktor doğruladı. (Bu cümlede özne görevini üstlenen iki kısım olmasına karşın, eyleme en yakın olan özne eylemin tekil mi çoğul mu olduğunu belirler. Bu örnekte “the doctor” tekil olduğu için eylem “has confirmed” olarak çekimlenmiştir.)

 

(21) The bookstore accepted neither credit cards nor travellers’ cheques. 

Çeviri: Kitapçı ne kredi kartlarını ne de seyahat çekini kabul etti. 

 

İngilizcede sıklıkla kullanılan düzenleme bağlaçları (coordinating conjunctions) şunlardır: 

And: ve

But: ama

Or: veya

Both...and: hem/hem de

Not only… but also…: sadece/aynı zamanda

Either… or: ya/yada

Neither… nor: ne/ne

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
28/10/2021 0 10880
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!