Yükleniyor...

İngilizcede Infinitives (Eylemlikler)

Infinitives (Eylemlikler) Eylemlikler, eylemsi kategorisinde yer alan ve İngilizcede tümce içerisinde farklı kullanımlara sahip olan yapılardır. Yapılarına göre “simple” ve “perfect” olarak ikiye ayrılırlar. “Simple”; kendi içinde ‘- to infinitive’ ve ‘bare infinitive’ olmak üzere ikiye ayrılır.

Hem “Simple” da yer alan kategorilerin hem de “Perfect” kategorisinin etken (active) ve edilgen (passive) halleri bulunmaktadır. Tümce içinde, farklı yapı ve öğelerle, farklı konumlarda bulunan eylemliklerin çeşitli kullanımları vardır. Eylemlikler, tümcenin öznesi veya nesnesi olarak, ad öbeği veya sıfat öbeğinin kısaltması olarak, bazı sıfatlardan sonra ve bazı adlarla, “enough/too” gibi bazı yapılarla ve “be” eyleminin tümleci olarak kullanılabilir.

 

Örnek Cümle: To be a skilled surgeon requires maximum diligence and dexterity.

Örnek Cümle Çeviri: Yetenekli bir cerrah olmak, maksimum gayret ve marifet gerektirir. (Subject/Özne)

 

Örnek Cümle: It annoys me to watch youngsters swear.

Örnek Cümle Çeviri: Gençlerin küfür ettiğini görmek beni sinirlendiriyor. (Slot-filling IT)

 

Örnek Cümle: It is necessary for police to patrol during curfew.

Örnek Cümle Çeviri: Çeviri: Polisin, sokağa çıkma yasağı saatinde devriye gezmesi gereklidir.

 

Örnek Cümle: Her only goal in life is to become a mother.

Örnek Cümle Çeviri: Hayattaki tek amacı anne olmak. (Complement/Tümleç)

 

Örnek Cümle: He continued to watch the news as if nothing happened.

Örnek Cümle Çeviri: Hiçbir şey olmamış gibi haberleri seyretmeye devam etti.

 

Örnek Cümle (A): Remember to knock three times before you come in.

Örnek Cümle Çeviri: İçeri girmeden önce kapıyı üç kez çalmayı unutma (hatırla).

 

Örnek Cümle (B):  I remember him knocking our door three times.

Örnek Cümle Çeviri: Kapımızı üç kere çaldığını hatırlıyorum. (“remember” gibi bazı özel eylemler, tümcenin nesnesi olarak hem gerund (ing) hem de infinitive (-to) halde kullanılabilirler.

Örnek Cümle (A) ve Örnek Cümle (B) de görüldüğü gibi aynı eylem kullanılmasına rağmen, tümcelerdeki anlam farklıdır.)

 

Örnek Cümle:  Describe how to make Kunafah to tourists.

Örnek Cümle Çeviri: Künefenin nasıl yapıldığını turistlere tarif et.

 

Örnek Cümle: The lecturer made the students complete the project.

Örnek Cümle Çeviri: Okutman, öğrencilere projeyi tamamlattı. (Bu cümle yalın eylemlik (bare infinitive) yapısına bir örnektir.)

 

Örnek Cümle: They persuaded her to embezzle the money.

Örnek Cümle Çeviri:  Onu, zimmetine para geçirmeye ikna ettiler. (persuade someone to do something)-- Bazı özel eylemler cümle içerisinde kullanılırken eylem ile “-to infinitive” yapısı arasına nesne zamiri (object pronoun) gelebilir.--

 

Örnek Cümle:  The evil mother-in-law chose to separate her son from his wife.

Örnek Cümle Çeviri: Kötü kayınvalide, oğlunu karısından ayırmayı seçti.

 

Örnek Cümle: I have nowhere to go.

Örnek Cümle Çeviri: Gidecek hiçbir yerim yok. (Adjective Clause/Sıfat içtümceciği)

 

Örnek Cümle:  I am amazed to see how well you get along with children.

Örnek Cümle Çeviri: Çocuklarla nasıl iyi anlaştığını görmek beni şaşırtıyor.

 

Örnek Cümle:  His ambition to earn more money almost ruined her marriage.

Örnek Cümle Çeviri:  Daha fazla para kazanma hırsı neredeyse evliliğini mahvetti.

 

Örnek Cümle:  Madeleine was too shy to speak in public.

Örnek Cümle Çeviri:  Madeleine kalabalık önünde konuşmak için fazla utangaçtı.

 

Örnek Cümle:  In Turkey, youngsters who are eighteen are old enough to get married without their parents’ consent.

Örnek Cümle Çeviri: Türkiye’de on sekiz yaşına giren gençler, ailelerinin rızası olmaksızın evlenmek için yeterince büyüktür.

 

Tümcenin nesnesi olarak Infinitive (-to & bare) veya Gerund (Ving) olarak kullanıldıklarında anlamları değişmeyen ve sıklıkla kullanılan eylemler şunlardır:

 

agree: aynı fikirde olmak

appear: görünmek

care: önem vermek

claim: iddia etmek

come: gelmek

decide: karar vermek

demand: talep etmek

deserve: hak etmek

fail: başarısız olmak

hope: ummak

learn: öğrenmek

neglect: ihmal etmek

offer: önermek

plan: planlamak

prepare: hazırlamak

promise: söz vermek

refuse: reddetmek

seem: görünmek

start: başlamak

threaten: tehdit etmek

volunteer: gönüllü olmak

wait: beklemek

wish: dilemek

 

Tümcenin nesnesi olarak Infinitive (-to & bare) veya Gerund (Ving) olarak kullanıldıklarında anlamları değişen ve sıklıkla kullanılan eylemler şunlardır:

 

continue: devam etmek

forget: unutmak

mean: kastetmek

remember: hatırlamak

try: denemek

 

Kendisinden sonra isim(noun)/ zamir(pronoun) ve to-infinitive yapısı gelen sıklıkla kullanılan eylemler şunlardır:

 

advise: tavsiyede bulunmak

allow: izin vermek

believe: inanmak

cause: neden olmak

challenge: meydan okumak

convince: ikna etmek

command: emretmek

compel: zorlamak

encourage: cesaretlendirmek

forbid: yasaklamak

force: zorlamak

get: almak, elde etmek

hire: kiralamak

invite: davet etmek

order: emretmek

permit: izin vermek

remind: hatırlamak

request: istemek

require: gerekmek

show...how: birine bir şeyin nasıl olduğunu göstermek

teach: öğretmek

tell: anlatmak, söylemek

use: kullanmak

warn: uyarmak

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
27/01/2021 0 16167
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!