Yükleniyor...

İngilizcede Adverbial Clauses of Condition (Koşul Zarf Cümlecikleri)

Adverbial Clauses of Condition (Koşul Zarf Cümlecikleri) da, iki cümle biri diğerinin ön koşulu olacak şekilde birbirine bağlanmaktadır. Yan cümlecikte verilen durumun gerçekleşmesi, temel cümlede belirtilen sonucu ortaya çıkarır. Zarf cümlecikleri temel cümleciğin önünde veya arkasında kullanılabilir. Temel cümleciğin önünde kullanılmaları durumunda devrik bir yapıya sahiptirler ve temel cümlecikten bir virgülle ayrılırlar.


Örnek: If nuclear weapons are employed in a world war, the world will be destroyed.

Örnek Cümle Çeviri: Eğer bir dünya savaşında nükleer silahlar kullanılırsa, dünya mahvolacaktır.


Örnek: No government can save the country unless the country is determined to save itself. -E. Heath

Örnek Cümle Çeviri: Eğer bir ülke kendini kurtarmakta kararlı değilse, hiçbir hükümet o ülkeyi kurtaramaz.


Örnek: The world’s population will continue to grow as long as the birth rate exceeds the death rate.

Örnek Cümle Çeviri: Doğum oranı, ölüm oranını aştığı sürece dünyanın nüfusu artmaya devam edecektir.


Örnek: Only if you study hard, can you be successful in the exam. (“Only if” yapısı temel cümleyi devrik yapmaktadır.)

Örnek Cümle Çeviri: Sadece sıkı çalışırsan sınavda başarılı olabilirsin.


Örnek: He will start his own business whether or not his family helps him.

Örnek Cümle Çeviri: Ailesi yardım etse de etmese de kendi işini kuracak.


Örnek: The pollution of the seas can only be prevented provided that many countries follow the same policy.

Örnek Cümle Çeviri: Ancak birçok ülkenin aynı politikayı izlemesi şartıyla denizlerdeki kirlilik engellenebilir.


Örnek: On condition that we receive full support, we can finish the job on time.

Örnek Cümle Çeviri: Tam destek almamız şartıyla, işi tam zamanında bitirebiliriz.


Örnek: In the event that the problem of nuclear waste disposal is solved, the world will be a safer planet.

Örnek Cümle Çeviri: Nükleer atık imha probleminin çözülmesi durumunda dünya daha güvenli bir gezegen olacak.


Örnek: Supposing that you won the national lottery, what would you do?

Örnek Cümle Çeviri: Farzet ki milli piyangoyu kazandın, ne yapardın?


Koşul cümlecikleri genel olarak beş bölükte toplanmalıdır:

0. If I have nothing else to do, I watch TV. (Burada “if” bağlacı when gibi kullanılır ve genelleme anlamı taşır.)

Çeviri: Başka yapacak bir işim yoksa televizyon izlerim.

1.If I have nothing else to do, I will watch TV. (Burada gerçek gelecek zaman anlamı bulunmaktadır.)

Çeviri: Başka yapacak bir işim olmazsa televizyon izleyeceğim.

2.If I had nothing else to do, I would watch TV. (Burada gerçeğe aykırı şimdiki zaman yada gelecek zaman anlamı bulunmaktadır.)

Çeviri: Yapacak bir işim olmasa, televizyon seyredecektim.

3.If I had had nothing else to do, I would have watched TV. (Burada gerçeğe aykırı geçmiş zaman anlamı bulunmaktadır.)

Çeviri: Başka yapacak bir işim olmasaydı, televizyon seyrederdim.

4.If I had nothing to do, I watched TV. (Burada gerçek geçmiş zaman anlamı bulunmaktadır.)

Çeviri: Başka yapacak bir işim yoksa televizyon seyrettim.


Adverbial Clauses of Condition (Koşul Zarf Cümlecikleri) da yaygın olarak kullanılan bağlaçlar şunlardır :

If: eğer, -sa,-se

Unless: -mezse/-mazsa, -medikçe/-madıkça

As long as:  -dığı sürece

So long as: -dığı sürece

Only if: sadece ...-se

Whether or not: -sa da - masa da (olsa da olmasa da)

Provided (that): -mesi şartıyla/ koşuluyla, eğer

Providing (that): -mesi şartıyla/ koşuluyla, eğer,şayet

On condition (that): -mesi şartıyla/ koşuluyla

In case (that): -r diye, -rsa diye, ...ihtimaline karşına

In the event (that): Durumunda

Supposing (that): varsayalım ki, farz et ki

Granted (that): -yı varsayarak, diyelim ki

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
28/07/2020 0 4783
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!