Yükleniyor...

İngilizcede Adverbial Clauses of Result (Sonuç Zarf Cümlecikleri)

Çerçevesini “so...that” ve “such...that” yapılarının oluşturduğu Adverbial Clauses of Result (Sonuç Zarf Cümlecikleri) zarf cümlecikleri yan cümlecik ve temel cümlecik arasında sebep- sonuç ilişkisi kurmaktadır. Temel cümlecikte verilen sonucun sebebi, yan cümlecikte bu yapıların yardımıyla belirtilir. Bu iki yapı, cümlecik içerisinde kullanım farklılığı göstermektedir. Bu kullanım farklılığına rağmen, cümleye verdikleri anlam aynıdır.


Açıklamalı Anlatım 1:

(a) The idea was so complicated that nobody could understand it. (So… that yapısının arasına sıfat (adjective) girmesiyle kurulur.)

(b) It was such a complicated idea that nobody could understand it. (Such… that yapısının arasına (a/an) belirteç, sıfat (adjective) ve isim (noun) girmesiyle kurulur.)

Bu iki cümlede verilen anlam şu şekildedir: Fikir o kadar karmaşıktı ki (a) / O kadar karmaşık bir fikirdi ki (b) kimse anlayamadı.


Açıklamalı Anlatım 2:

(a) So greedy was Colombus that he killed many Indians for money. (So… that yapısının arasına zarf (adverb), auxiliary verb (yardımcı fiil) ve özne (subject) girmesiyle kurulur.)

(b) Such was Colombus’s greed that he killed many Indians for money. (Such… that yapısının arasına yardımcı fiil (auxiliary verb) ve ad öbeği (noun phrase) girmesiyle kurulur.)

- Cümle başında yer aldıklarında, cümlenin baş kısmında devrik (inverted) yapı kullanılır.

Bu iki cümlede verilen anlam şu şekildedir: Columbus o kadar açgözlüydü ki (a) / Colombus’un aç gözlülüğü öyle fazlaydı ki (b) birçok Kızılderiliyi para için öldürdü.


Örnek : He hates his work so much so that he is thinking of resigning.

Örnek Cümle Çeviri: İşinden nefret ediyor, öyle ki işi bırakmayı düşünüyor.


Örnek :A compromise is the art of dividing a cake in such a way that everyone believes he has the biggest piece. - Ludwig Erhard.

Örnek Cümle Çeviri: Uzlaşma, bir keki herkesin kendine en büyük pay düştüğüne inandığı şekilde paylaştırma sanatıdır.


Örnek :The sewage system of the city so contaminated the water that swimming was forbidden.

Örnek Cümle Çeviri: Şehrin lağım sistemi, suyu öylesine kirletti ki yüzmek yasaklandı.


Adverbial Clauses of Result (Sonuç Zarf Cümlecikleri) da yaygın olarak kullanılan bağlaçlar şunlardır:

So… that: o kadar... ki..., öylesine... ki....

Such… that: o kadar... ki..., öylesine... ki....

So much so that: Hatta o kadar ki

In such a way that: Şekilde

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
30/07/2020 0 6374
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!