Yükleniyor...

İngilizcede Adverb of Manner (Tarz Zarfı)

Tarz zarfları, cümle içerisinde eylemin ifade ettiği işin nasıl yapıldığını niteleyen yapılardır. Bu zarflar işlemin yapılış şeklini anlatır. Cümlede bu yapıları bulmak için, cümleye “Nasıl?” (How?) sorusu sorulabilir. Genellikle nesne almayan cümlelerde, eylemden hemen sonra; nesne alan cümlelerde ise nesneden hemen sonra getirilirler. İngilizcede nesne almayan bu eylemlere “intransitive”; nesne alanlara ise “transitive” adı verilmektedir.


Örnek: James coughed loudly to attract her attention.

Örnek Cümle Çeviri: James, kızın ilgisini çekmek için yüksek sesle öksürdü.


Örnek: He talks like an actor. (Burada … gibi (like a…) edat öbeği de tarz zarfı işlevi görebilir.)

Örnek Cümle Çeviri:Aktör gibi konuşuyor.


Örnek:Time passes quickly.

Örnek Cümle Çeviri: Zaman çabucak geçiyor.


Örnek: If you don’t read the directions correctly, you might make a mistake in assembling the model.

Örnek Cümle Çeviri: Eğer talimatları düzgün bir şekilde okumazsan, maketi bir araya getirirken hata yapabilirsin.


Örnek: Tom wanted to get to the football game on time, so he did his work carefully but quickly.

Örnek Cümle Çeviri: Tom futbol maçına zamanında yetişmek istedi, bu yüzden işini dikkatli ama hızlı bir şekilde yaptı.


Örnek: John erroneously turned on the hot water instead of cold and burned his hand badly.

Örnek Cümle Çeviri: John sıcak su yerine yanlışlıkla soğuk suyu açtı ve eline fena halde yaktı.


Örnek: He typed the report quickly.

Örnek Cümle Çeviri: Raporu hızla yazdı.


Örnek: Quickly he typed the report. (Hız bildiren bazı tarz zarfları cümlenin başında, sonunda ya da eylemden önce kullanılabilir.

Örnek Cümle Çeviri: Hızla raporu yazdı.


Adverb of Manner (Tarz zarfı) da yaygın olarak kullanılan zarflar şunlardır:


actively: etkin bir şekilde, aktif bir şekilde, faal olarak, etkili bir şekilde

aggressively: saldırganca, saldırgan bir şekilde

awkwardly: problem yaratacak bir şekilde, acemice, sakarca,beceriksizce, hantal bir şekilde

boldly: cesurca

calmly: sakince, soğukkanlılıkla, sakin bir şekilde

carefully: dikkatle, özenli bir şekilde, özenle

carelessly: dikkatsiz bir biçimde

correctly: doğru şekilde, düzgünce

concisely: kısa ve öz bir şekilde, gereksiz detayların bulunmadığı, kısa ve kolay anlaşılır, kısaca

diligently: titizlik göstererek

eagerly: istekli bir şekilde, hevesle, memnuniyetle, bayıla bayıla

easily: kolayca, kolay bir şekilde, rahatlıkla, kolayca

effectively: etkili bir şekilde, etkin bir şekilde

efficiently: verimli bir şekilde, etkili bir biçimde, üretken bir şekilde

erroneously: hatalı bir şekilde, yanlış bir şekilde

deftly: ustaca, hünerli bir şekilde, maharetle, el çabukluğuyla

equally: eşit olarak, aynı derecede

foolishly: akılsızca, aptalca

generally: genellikle, genel olarak, genel itibariyle, çoğunlukla

honestly: dürüstçe, dürüst bir şekilde, doğrusu, dürüst olmak gerekirse

intentionally: kasten, kasıtlı olarak, bilerek, isteyerek

hastily: aceleyle, acil bir şekilde, apar topar, alelacele

loudly: yüksek sesle, yüksek sesli bir şekilde, gürültüyle

lethargically: uyuşuk halde

neatly: düzgün bir şekilde, derli toplu olarak

promptly: derhal, hemen, çabucak, hızla, ivedilikle, vaktinde, gecikmeden

precisely: tam olarak, tam, eksiksiz bir şekilde, kusursuz şekilde

quickly: hızlıca, çabucak, süratle, kısa sürede

quietly: sessizce, ses çıkarmadan, usulca

sincerely: içtenlikle, samimiyetle, açık yüreklilikle

slowly: yavaşça, ağır ağır, yavaş yavaş, aheste aheste

sloppily: bakımsız bir şekilde, pasaklı bir şekilde, dikkatsiz bir şekilde, özensiz bir şekilde

reluctantly: gönülsüzce, isteksizce, istemeden, istemeyerek

un (willingly): isteksizce, gönülsüzce/ (isteyerek, gönüllü olarak, memnuniyetle, seve seve)

tardily: gecikerek

wrongly: hatasız bir şekilde, haksız yere, yanlış bir şekilde

wisely: akıllıca

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
20/08/2020 0 16476
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!