Yükleniyor...

İngilizcede Adverbial Clauses of Time( Zaman Zarf Cümlecikleri)

Adverbial Clauses of Time( Zaman Zarf Cümlecikleri), zaman anlamı veren yan cümlecikler farklı yapılarla kullanılıp, ifadeye zamansal açıdan farklılık kazandırabilirler. Anlamları ve kullanımları birbirinden farklıdır. Eylemler oluş sırasına göre öncelik- sonralık ilişkisi gösterebilir. Yan cümlecik ve temel cümlecikte bahsedilen iki eylem aynı anda sürebilir, bir eylem sürerken diğeri onu kesebilir yada iki eylem aynı anda başlayıp aynı anda bitebilir. Neredeyse peş peşe olan iki olayı anlatabilir yada “genelde” anlamı katacak şekilde kullanılabilirler. Temel cümledeki eylem, yan cümledeki eylem gerçekleşinceye kadar sürebilir. Cümleye -den beri anlamı katabilir yada çoktan olmuş bir eylemi öne çıkartabilir. Bu yapıların cümlenin başında kullanılması durumunda, temel cümlecik bir virgülle ayrılır.


Örnek: After he had married, he gave up all his bad habits.

Örnek Cümle Çeviri: Evlendikten sonra tüm kötü alışkanlıklarından vazgeçti.


Örnek: We will fight for our country as long as we live.

Örnek Cümle Çeviri: Yaşadığımız sürece ülkemiz için savaşacağız. 


Örnek: As soon as the match started, we scored a goal.

Örnek Cümle Çeviri: Maç başlar başlamaz gol attık. 


Örnek: As she was preparing the lunch in a hurry, she cut two of her fingers.

Örnek Cümle Çeviri: Aceleyle öğle yemeğini hazırlarken parmaklarından ikisini kesti. 


Örnek: This was a nice place before the tourists discovered it.

Örnek Cümle Çeviri: Turistler keşfetmeden önce burası güzel bir yerdi.


Not:  Hardly...when ve No sooner… than yapıları cümlenin en başında kullanıldıklarında devrik yapı (inverted) özelliği gösterirler:

Örnek 1 : He had hardly recovered from influenza when he developed measles.

Örnek 2 Hardly had he recovered from influenza when he developed measles.

Örnek Cümle Çeviri: Gripten daha yeni kurtulmuştu ki kızamığa yakalandı.


Örnek: No sooner had he closed his eyes than he fell asleep.

Örnek Cümle Çeviri: Gözlerini kapatır kapatmaz uykuya daldı.


Örnek: By the time that the British Empire left India in 1947, ten million Hindustani had died of hunger.

Örnek Cümle Çeviri: İngiliz İmparatorluğu 1947’de Hindistan’ı terk ettiklerinde, on milyon Hindistanlı açlıktan ölmüştü.


Örnek: I called my parents immediately I got home and asked about the earthquake.

Örnek Cümle Çeviri: Eve gelince hemen ailemi aradım ve onlara depremi sordum. 


Örnek: The minute she opens her mouth, she causes a big trouble.

Örnek Cümle Çeviri: Ağzını açtığı anda büyük bir soruna sebep oluyor.


Örnek: Every time I call you on the phone, somebody always tells me that you are not available.

Örnek Cümle Çeviri: Ne zaman seni telefonla arasam, birileri hep bana müsait olmadığını söylüyor. 


Örnek: Once you pay the money, your website will be accessible.

Örnek Cümle Çeviri: Parayı bir kez ödedin mi, internet sitene erişilebilir olacak. 


Örnek: He has been able to read since he was four.

Örnek Cümle Çeviri: Dört yaşından beri okuyabiliyor. 


Örnek: Health is not valued till sickness comes. - Proverb

Örnek Cümle Çeviri: Hastalık gelene kadar sağlığın değeri bilinmez. - Atasözü


Örnek: I will keep waiting here until she talks to me.

Örnek Cümle Çeviri: Benimle konuşana kadar burada beklemeye devam edeceğim.


Örnek: Uncle Ben died when I was very young.

Örnek Cümle Çeviri: Ben çok küçükken Uncle Ben öldü.


Örnek: Only when he is well again, will his father let him play football. (“Only when” cümle başında kullanıldığında, temel cümlecik devrik yapıda (inverted) ifade edilir.)

Örnek Cümle Çeviri: Ancak yeniden iyileştiğinde, babası futbol oynamasına izin verecek. 


Örnek: Don’t step on a daisy while you are looking for a rose.

Örnek Cümle Çeviri: Bir gül arıyorken, papatyanın üzerine basma. 


Örnek: Whenever a radical change occurs, some individuals are left behind.

Örnek Cümle Çeviri: Ne zaman radikal bir değişiklik olsa, bazı bireyler geride bırakılır.


Adverbial Clauses of Time (Zaman Zarf Cümlecikleri) da yaygın olarak kullanılan bağlaçlar şunlardır:


After:  -dan sonra, -nın ardından, -nın peşinden

As long as:  -dığı sürece

As soon as: -er -mez (yapar yapmaz), -dan hemen sonra

As: -iken

Before:  -dan önce, -dan evvel

By the time that: -e kadar, -e değin, -inceye kadar

Hardly...when: tam... ki..., ...demeye kalmadan ..., -mesi ile, -mesi bir oldu, -er -mez (yapar yapmaz)

Immediately, the minute (that): -er -mez (en kısa zamanda)

Directly: er -mez (yapar yapmaz), -dan hemen sonra

No sooner… than: tam... ki..., ...demeye kalmadan ..., -mesi ile, -mesi bir oldu, -er -mez (yapar yapmaz)

Every minute, every time: her dakika, her saat

Once: bir yaptı mı (bir kez), -dan sonra, -er -mez (yapar yapmaz), -dan hemen sonra

Since: -den beri

Till/ Until: -e kadar, -e dek, -e değin

When: -dığı zaman, -dığında, -nca

Whenever: her ne zaman ---sa, ne zaman ...sa

While: -iken, sırasında, esnasında

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
01/08/2020 0 7960
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!