Yükleniyor...

İngilizce Sıfat Fiiller (Participle Adjectives)

Fiile -ed eki eklendiğinde part participle; -ing eki eklendiğinde present participle denir.


Past participle genellikle kişinin nasıl hissettiğini anlatırken; present participle ise bu hisse sebep olan şeyi anlatırken kullanılır.

Örneğin:
It was such a long, boring film, so I got bored. (
Çok uzun ve sıkıcı bir filmdi, bu yüzden sıkıldım.)


bored
: sıkılmış (kişinin hissettiği duygu)
boring: sıkıcı (kişinin 'bored' hissetmesine sebep olan şey)


Past participle (verb+ed)

Bu ek kelimeye pasif bir anlam katar. Bir durumdan etkilenildiğini ortaya koyar. Etkilenen kişiyi nitelemek için kullanılır. Türkçeye genellikle -mış, -miş eki eklenerek çevrilir. Örneğin: 

Jane is frightened of spiders.
(Jane örümceklerden korkar.)


Present Participle (verb+ing)

Bu ek kelimeye aktif bir anlam katar. Bir duruma etki edildiğini gösterir. O duruma neden olan varlığı nitelemek için kullanılır. Türkçeye genellikle -en/an veya -ıcı/ici ekleri eklenerek çevrilir.

Jane finds spiders frightening 
Jane örümcekleri korkutucu bulur.

  

Sonuna -ed eklenmiş sıfatlar genellikle insanlar için kullanılır. İnsanların nasıl hissettiklerini ortaya koyar. Sonuna -ing eklenmiş sıfatlar ise hem nesne hem de insanlar için kullanılır ve bu hislere sebep olan sıfatlardır. 

- Ann was very frightened. (Ann çok korkmuştu.)

Sonuna -ed eklenmiş sıfat, öznenin nasıl hissettiğini belirtir. 

- The ghost was very frightening. (Hayalet çok korkutucuydu)

Sonuna -ing eklenmiş sıfat ise, öznenin nasıl hissettirdiğini belirtir. 


Örnekler (Example Sentences)

-I was very tired at the end of the festival. (Festivalin sonunda çok yorulmuştum.)
(Festivalin sonunda çok yorulmuştum.)

-The festival was very tiring.
(Festival çok yorucuydu.)

-I am very interested in Japanese culture.
(Japon kültürüyle çok ilgiliyim)

-Japanese culture is very interesting.
(Japon kültürü çok ilginçtir.) 

-If you aren't bored, then you are boring.
(Eğer sıkılmadıysan o zaman sen sıkıcısın.)

- We were all surprised by her death.
(Onun ölümüne hepimiz şaşırdık.)

- Her death was surprising.
(Onun ölümü şaşırtıcıydı.) 

- Were you bored during the lesson?
(Derste sıkıldınız mı?)

- Was the lesson boring for you? 
(Ders sizin için sıkıcı mıydı?)


30/10/2018 0 42652
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!