Yükleniyor...

İngilizcede Direct Object (Dolaysız Nesne) - Indirect Object (Dolaylı Nesne)

İngilizcede hareket bildiren eylemlerin (action verbs) yer aldığı cümlelerde dolaysız nesne (direct object) kullanılır. Dolaysız nesne, cümlede “Kim?” veya “Ne?” sorularına yanıt veren öğedir. Dolaysız nesneler eylemden doğrudan etkilenirler. Dolaylı nesne (indirect object) ise hareket bildiren eylemlerin yer aldığı cümlelerde dolaysız nesne ile birlikte yer alabilirler. Dolaylı nesne, cümlede “Kim için? veya Kime ?” yada “Ne için veya Neye?” gibi sorulara yanıt veren öğedir. Dolaylı nesne bir cümlede nesne görevinde tek başına yer alamaz ancak dolaysız nesne bir cümlede tek başına yer alabilir. Dolaylı nesne cümlede eylemden (verb) hemen sonra yer alır; onu dolaysız nesne takip eder, ancak cümlede edat (preposition) kullanımı bu kuralı değiştirir.

 

Örnek:

(1a) The Duke was wealthy. He gave his nephew a million pounds.

Çeviri: Dük zengindi. Yeğenine bir milyon pound sterlin verdi. (Bu cümlede “a million pounds” dolaysız nesnedir (direct object) çünkü eylemden doğrudan etkilenmektedir. “His nephew” dolaylı nesnedir (indirect object) çünkü dolaysız nesneden etkilenmektedir.)

(1b) The Duke was wealthy. He gave a million pounds to his nephew. (Bu cümlede dolaylı “his nephew” ve dolaysız nesnenin “ a million pounds” yerleri “-to” edatı (preposition) kullanarak değiştirilmiştir ancak cümlenin anlamı aynıdır.)

 

(2) The bride showed her diamond ring to her best friends

Çeviri: Gelin, pırlanta yüzüğünü en iyi arkadaşlarına gösterdi. 

 

(3) The young man promised her a good life but he couldn’t keep his promise.

Çeviri: Genç adam, kıza iyi bir hayat vaad etti ancak sözünü tutamadı. (1), (2) ve (3) numaralı cümlelerde görüldüğü gibi “-to” edatı ile sıklıkla kullanılan bazı eylemler vardır. Bu eylemlerin listesi aşağıda verilmiştir. 

 

(4) I ordered this new hair dryer for you

Çeviri: Bu saç kurutma makinesini senin için ben sipariş ettim. 

 

(5) This roast chicken is for my mum. I cooked it for her

Çeviri: Bu kızarmış piliç annemin. Bunu onun için ben pişirdim. (İkinci cümlede yer alan “it” dolaysız nesne olup “roast chicken” öğesinin yerini tutmaktadır. “For her” ifadesi ise dolaylı nesnedir ve “for my mum” öğesinin yerini tutmaktadır. Bu cümlelerde görüldüğü öğelerin tekrar etmesi durumunda nesne görevindeki zamirler (object pronouns) kullanılabilir. )

 

(6) Did Mrs. Jones order a new sweater for her husband?

Çeviri: Mrs. Jones eşi için yeni bir süveter sipariş etti mi? (4), (5) ve (6) numaralı cümlelerde görüldüğü gibi “-for” edatı ile sıklıkla kullanılan bazı eylemler vardır. Bu eylemlerin listesi aşağıda verilmiştir. 

 

(7) We haven’t saved a seat for you

Çeviri: Senin için yer ayırmadık. 

 

(8) The artist sold his paintings to the Duchess for a reasonable price

Sanatçı, resimlerini uygun bir fiyata düşese sattı. (Bir cümlede birden fazla dolaylı nesne yer alabilir. Bu cümlede “to the Duchess” ve “for a reasonable price” ögeleri dolaylı nesnedir.) 

 

Dolaylı nesnenin (indirect object) yer aldığı cümlelerde “-to” edatı ile beraber sıklıkla kullanılan eylemler şunlardır: 

give: vermek

lend: ödünç vermek

hand: elle vermek, elden teslim etmek

pass: onaylamak, devretmek, geçirmek

throw: fırlatmak, atmak

send: göndermek

post: görevlendirmek, postalamak 

bring: getirmek

take: almak, götürmek

pay: ödemek, karşılığını vermek

sell: satmak

promise: söz vermek

show: göstermek, kanıtlamak

offer: teklif etmek, önermek, sunmak 

read: okumak

write: yazmak

tell: anlatmak, haber vermek, emretmek

teach: öğretmek

owe: borçlu olmak 

leave (in a will):( vasiyetnamede) birşeyler bırakma 

 

Dolaylı nesnenin (indirect object) yer aldığı cümlelerde “-for” edatı ile beraber sıklıkla kullanılan eylemler şunlardır: 

buy: satın almak

get: elde etmek, almak, erişmek

fetch: alıp getirmek

bring: getirmek

find: bulmak

leave: bırakmak

save: kaydetmek, ayırmak, biriktirmek

reserve: ayırtmak, rezerve etmek

order: sipariş etmek, emretmek 

book: yer ayırtmak

make: yapmak, yaratmak

cook: pişirmek

build: inşa etmek

pick: seçmek, toplamak

choose: yeğlemek, seçmek

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık

YDS+YÖKDİL Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS+YÖKDİL Hazırlık
09/11/2021 0 16396
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!