Yükleniyor...
İngilizcede Direct Speech (Dolaysız Anlatım)

İngilizcede Direct Speech (Dolaysız Anlatım)

 “Quoted Speech/Direct Speech” olarak bilinen “Dolaysız Anlatım”, konuşmacının tümcesinin olduğu gibi verilmesidir. Alıntı olarak ifade edilen bu söz grubunun yada tümcenin başına ve sonuna tırnak işareti (quotation mark) (“”) konur. Alıntılanan yapı bir veya birden fazla cümle olabildiği gibi, ünlem ve soru cümlelerini de kapsamaktadır. Bir tümcenin alıntısı yapılırken, eğer “noun subject” ile başlanmışsa (örn: Gill said), önce virgül, sonra tırnak işareti konur. Daha sonra alıntısı yapılacak tümcenin ilk harfi büyük yazılır. Tümce yazıldıktan sonra gerekli noktalama işareti konur ve en son tırnak işareti ile bitirilir. Ancak tümce, önce alıntı ile başlıyorsa, tırnak işareti ile başlanır, tümce yazıldıktan sonra virgül eklenip tırnak işareti ile kapatılır. Arkasından “noun subject” getirilir ve tümce gerekli noktalama işareti konularak bitirilir.

Örnek Cümle 1(a): Angela said, “My mother works as a vet”

Örnek Cümle 1(b): “My mother works as a vet,” Angela said.

Örnek Cümle Çeviri 1(a) / 1(b): Angela: “Annem veteriner olarak çalışıyor.” dedi.


Örnek Cümle 
1(c): “My mother,” Angela said, “works as a vet.” (1(a) ve 1(b) de görülen dolaysız anlatım türleri, sıklıkla karşılaşılan yapılardır. 1(c) deki tümce yapısına edebî metinlerde rastlanır. Bu tümcede alıntılanan cümlenin ilk ve ikinci kısmı birbirinden ‘Angela said’ yapısı ile ayrılır ve uygun noktalama işaretleri örnekteki gibi yerleştirilir.)

Örnek Cümle Çeviri 1(c): “Annem,” dedi Angela, “veteriner olarak çalışıyor.”


Örnek Cümle 2(a):
“My mother is a vet. She volunteers for the animal shelter,” Angela said.

Örnek Cümle 2(b):  “My mother is a vet,” Angela said. “She volunteers for the animal shelter.”

Örnek Cümle Çeviri 2(a) / 2(b): Angela: “Annem veterinerdir. Hayvan barınağında gönüllü olarak çalışıyor.”, dedi.


Örnek Cümle 3:
She begged, “Please leave me alone!”

Örnek Cümle Çeviri 3: “Beni yalnız bırak!”, diyerek yalvardı.


Örnek Cümle 4:
“Will you visit your grandma?”he asked.

Örnek Cümle Çeviri 4:  “Büyükanneni ziyaret edecek misin?”, diye sordu.


 Alıntısı yapılan cümlenin önünde yada arkasında, alıntı eylemleri (quote verbs) kullanılır. Sıklıkla kullanılan alıntı eylemleri şunlardır:add: eklemek, ilave etmek, katmak

agree: kabul etmek, aynı fikirde olmak, katılmak, hem fikir olmak

announce: ilan etmek, duyurmak, anons etmek, bildirmek

answer: cevap vermek, yanıtlamak, karşılık vermek

ask: sormak, danışmak

beg: yalvarmak, yakarmak

begin: başlamak, girişmek, harekete geçmek, yola koyulmak

comment: yorumlamak, yorum yapmak, düşüncesini belirtmek

complain: şikayet etmek, yakınmak

confess: itiraf etmek, kabul etmek, kabullenmek, günah çıkarmak

continue: devam etmek, devamını getimek, sürmek, sürdürmek

explain: açıklamak, izah etmek, ifade etmek, anlatmak

inquire: sormak, soruşturmak

promise: söz vermek, gelecek vaat etmek, bir şeyi kesinlikle yerine getirileceğini söylemek

remark: belirtmek, dikkat çekmek, söylemek, ifade etmek, beyan etmek

reply: cevap vermek, yanıtlamak

respond: yanıtlamak, cevap/karşılık vermek

say: söylemek, demek, belirtmek, ifade etmek

shout: bağırmak, haykırmak

suggest: önermek, ileri sürmek, ortaya atmak

think: düşünmek, sanmak, farz etmek

whisper: fısıldamak, çok alçak sesle konuşmak

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
05/09/2020 0 1090
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!