Yükleniyor...

İngilizcede Have to Kullanımı - “Have to” Kip Belirteci

İngilizcede “Have to” kip belirteci, cümleye zorunluluk anlamı katar. Bu yüzden zorunluluk anlamı katan “must” ile karıştırılabilir. “Must” cümle içerisinde kişinin kendisine koyduğu bir zorunluluğu anlatırken, “have to”, konuşmacıya başka biri ya da bir otorite tarafından getirilen zorunluluğu belirtir. Bir işin yapılma zorunluluğu olmadığı durumlarda, bu yapı olumsuz olarak kullanılabilir.

“Have to” kip belirteci, zorunluluk anlamı yanı sıra konuşmacının elinde olan verilere dayanarak bir konuyla ilgili mantık yürütmesi anlamını da verebilir. Bu kip belirtecinin ardından eylem mastar halde (-to infitive) kullanılır.

“Have to” yapısı İngilizcede zamanlara (English Verb Tenses) uygun olarak çekimlenebilir. Bazı kip belirteçleri (will, would, may, might) ile cümle içerisinde birlikte yer alabilir.


Örnek Cümle (1): He has to take two different kinds of tests for driving.

Örnek Cümle Çeviri (1): Araba sürmek için iki farklı teste girmesi gerekir.


Örnek Cümle
 (2): Some lies have to be told in order to save the innocent.

Örnek Cümle Çeviri (2): Masumları kurtarmak için bazı yalanlar söylenmelidir.


Örnek Cümle (3): He has to be well-versed in translation! He has a Bachelor’s degree from Oxford University.

Örnek Cümle Çeviri (3): Çeviri konusunda uzman biri olmalı. Oxford Üniversitesi’nden lisans derecesi var.


Örnek Cümle (4): If this virus spreads the entire country, the government may have to take immediate measures.

Örnek Cümle Çeviri: (4): Eğer bu virüs ülkenin tamamına yayılırsa, devlet acil önlemler almak zorunda kalabilir.


Örnek Cümle (5): We don’t have to cook today, we may order some food.

Örnek Cümle Çeviri (5): Bugün yemek pişirmek zorunda değiliz, yiyecek sipariş edebiliriz.


Örnek Cümle (6): Jean had to work overtime in order to get the promotion. (“Had to” kip belirteci geçmiş zamandaki bir zorunluluğu anlatmak için kullanılır.)

Örnek Cümle Çeviri (6): Terfiyi alabilmek için Jean mesai yapmak zorunda kaldı.


Örnek Cümle 7(a): “She has to find a pharmacy on duty.”- Direct Speech/have to

Örnek Cümle Çeviri 7 (a): “Nöbetçi eczane bulmak zorunda.”- Dolaysız Anlatım/have to


Örnek Cümle 7(b): She said she had to find a pharmacy on duty. - Indirect Speech/had to (Doğrudan Anlatım da “have to” yapısı bulunan cümle, dolaylı anlatımda “had to” yapısı ile ifade edilir.)

Örnek Cümle Çeviri 7(b): Nöbetçi eczane bulmak zorunda olduğunu söyledi. Dolaylı Anlatım/had to

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
25/09/2020 0 4061
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!