Yükleniyor...

İngilizcede Modal Auxiliaries (Kip Belirteçleri)

Kip Belirteçleri (Modal Auxiliaries) cümle içerisinde konuşmacının kişisel düşüncesini yansıtmak amaçlı kullanılan yapılardır. Burada önemli olan gerçekleşen eylem değil, konuşmacının o eylem üzerine yaptığı yorum yada aldığı tutumdur. Beraber kullanıldığı eyleme, olasılık, yetenek, zorunluluk, izin alma/verme ve tavsiyede bulunma gibi birden fazla anlam yükleyebilirler.

Yapısal açıdan kip belirteçleri eylemden hemen önce yer alırlar. Eylem ise genellikle yalın halde (bare infinitive) kullanılmaktadır. Geçmiş zamanda çekimlenebilen bazı kip belirteçleri (Past Modals) de bulunmaktadır. Bu kip belirteçleri, geçmiş zamanda çekimlendiklerinde, sahip oldukları anlamlardan daha farklı anlamlar üstlenebilirler. Kip belirteçleri, koşul iç tümceciklerinde (If Clauses) temel tümcecik içinde kullanılabilirler.


Örnek Cümle: You can eat these apples as long as you wash them thoroughly.

Örnek Cümle Çeviri: İyice yıkaman şartıyla bu elmaları yiyebilirsin.


Örnek Cümle: You are able to make smart decisions about your life.

Örnek cümle çeviri: Hayatınla ilgili akıllıca kararlar verebilirsin (bu yeteneğe sahipsin). 


Örnek Cümle: You shouldn’t have trusted him. (Bu cümlede “shouldn’t” kip belirteci, “have+ past participle” yapısında çekimlenerek bir “past modal” örneği oluşturur.)

Örnek Cümle Çeviri: Ona güvenmemeliydin.


Örnek Cümle: You needn’t have bought me these furniture.(Bu cümlede “needn’t” kip belirteci, “have+ past participle” yapısında çekimlenerek bir “past modal” örneği oluşturur.)

Örnek Cümle Çeviri:  Bana bu mobilyayı almana gerek yoktu.


Örnek Cümle: You must see the new Cats musical! It’s a masterpiece!

Örnek Cümle Çeviri: Yeni Cats müzikalini görmelisin! Tam bir başyapıt!


Örnek Cümle: You had better call the police because somebody is following us.

Örnek cümle çeviri: Polisi arasan iyi olur çünkü biri bizi takip ediyor.


Örnek Cümle: Jack was supposed to be there but he had an urgent business.

Örnek cümle çeviri: Jack burada olmalıydı ancak acil bir işi çıktı.


Yaygın olarak kullanılan Modal Auxiliaries (Kip Belirteçleri) şunlardır:


be supposed to: yükümlü olmak, beklenmek

be accustomed to: alışkın olmak

can/be able to: -ebilmek

could: -ebilirdi

will: istemek, amaçlamak

would: -ecek, -erdi

shall: emir belirtme, söz verme

may/ might: olası, -ebilir

must/ have to: -meli, -malı, gereklilik

have got to: zorunda olmak, mecbur olmak

had better: -se iyi olur

should/ought to: -meli, -malı, tavsiyede bulunma

used to: alışmak

get used to: alışmaya çalışmak

dare: cüret etmek, kalkışmak

need: gerekmek

would rather/ would sooner: tercih etmek

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
14/10/2020 0 12068
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!