Yükleniyor...

İngilizcede Countable Nouns (Sayılabilen Adlar)

Countable Nouns (Sayılabilen adlar) İngilizcede genellikle sayılabilen adlar çoğunluktadır. Bu adlar tek başlarına durabilirler ve diğer unsurlardan ayrılabilirler. Bu adlara “Kaç tane?” (How many?) sorusu sorularak, cümle içinde geçen adın sayısı öğrenilebilir. Bu adların önüne birer tekil belirteç (determiner) olan “a,an,the,one”; gösterme (demonstrative) ifadesi olan “this, that” yada miktar ifadesi (quantifier) olan ve çoğul anlam katan “many, few” yapıları getirilebilir.

Sayılabilen adlar hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir. Bu adlar, sonlarında bulunan sesli yada sessiz harfin türüne göre “-s, -es, -ies, -ves” ekleri getirilerek çoğul yapılabilirler. Bu şekilde oluşturulan çoğul yapılar “düzenli sayılabilen adlar” (regular countable nouns) olarak sınıflandırılır. Bazı sayılabilen adların çoğul halleri, sonuna getirilen ekle değil, değişik kullanımlarla oluşturulur. Bu çoğul adlar, adların tekil halleriyle beraber öğrenilmelidir. Bu şekilde oluşturulan çoğul yapılar “düzensiz sayılabilen adlar” (irregular countable nouns) olarak sınıflandırılır.


Düzenli Sayılabilen Adlar (Regular Countable Nouns)


1. -s çoğul eki ile çoğul olan adlar: Çoğu adlar ile birlikte, “-ay, -ey, -oy, -uy, -o, -f” harfleriyle biten adlar bu sınıfa girmektedir.

1. Madde Örnek: 

jar- jars (kavanoz- kavanozlar),problem- problems (sorun- sorunlar), horse- horses (at-atlar),, guy- guys (çocuk- çocuklar),ray- rays (ışın-ışınlar), auto- autos (araba-arabalar), mosquito- mosquitos (sinek-sinekler),belief- beliefs (inanç- inançlar), chef- chefs (şef- şefler), cliff- cliffs (tepe-tepeler)


2. -es çoğul eki ile çoğul olan adlar: Bu adlar, “-s, -ch, -ss, -sh, -x, -z” harfleri ile bitmektedir. “-o” ile biten bazı adlar da bu sınıfa örnektedir.

2.Madde Örnek:

lash- lashes (kirpik- kirpikler), bush- bushes (çalı- çalılar), kiss- kisses (öpücük- öpücükler), ash- ashes (kül- küller), potato- potatoes (patates- patatesler), hero- heroes (kahraman- kahramanlar)


3. -ies eki ile çoğul olan adlar: Bu adlar bir ünsüz ve “-y” (consonant + y) harfleriyle bitmektedir.

3.Madde Örnek:

surgery- surgeries (ameliyat- ameliyatlar), baby- babies (bebek- bebekler), army- armies (ordu- ordular)


4. -ves eki ile çoğul olan adlar: “-f” harfi ile biten bazı adlar bu sınıfa girmektedir.

4. Madde Örnek:

half- halves (yarım- yarımlar), loaf- loaves (somun- somunlar), leaf- leaves (yaprak-yapraklar) , thief- thieves (hırsız-hırsızlar) Düzensiz Sayılabilen Adlar (Irregular Countable Nouns)Örnek:

goose- geese (kaz-kazlar), foot- feet (ayak- ayaklar), mouse- mice (fare- fareler), tooth- teeth (diş-dişler), louse- lice (bit- bitler), fish- fish (balık- balıklar), ox- oxen (öküz- öküzler), sheep- sheep (kuzu- kuzular)

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
24/08/2020 0 2564
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!