Yükleniyor...

İngilizcede Adverb of Place (Yer Zarfı)

Yer zarfları, cümlede verilen bir işin nerede yapıldığını nitelemek için kullanılırlar. Bu zarflar, genellikle betimledikleri ana eylem ya da cümleden hemen sonra getirilir. Yer zarfları, sıfatları ve başka zarfları nitelemezler. Birçok yer zarfı, edat (preposition) olarak da kullanılabilir. Cümle içerisinde edat olarak kullanıldıklarında, kendilerinden sonra isim (noun) gelmektedir.


Örnek: His mother came out and the boy ran towards her.

Örnek Cümle Çeviri: Annesi dışarı çıktı ve çocuk ona koştu.


Örnek: They live here.

Örnek Cümle Çeviri: Onlar burada yaşarlar.


Örnek: Here comes the bus! (Bu cümlede “here” zarfı ünlem etkisi yaratmak ya da cümledeki vurguyu arttırmak için kullanılır. Eğer özne bir isim ise, bu zarftan sonra eylem gelmektedir.)

Örnek Cümle Çeviri: İşte otobüs geliyor.


Örnek: There it is! (Bu cümlede “there” zarfı da”here” örneğinden bahsedilen etki ile aynı etkiyi yaratmak için kullanılır.Eğer özne bir zamir ise, bu zarftan sonra zamir gelmektedir.)

Örnek Cümle Çeviri: İşte burada!


Örnek: I have nowhere to go.

Örnek Cümle Çeviri: Gidecek hiçbir yerim yok.


Örnek: I looked everywhere. (sonu -where yapısı ile biten yer zarfları belirli bir yön yada yerin olmaması durumunda kullanılır.)

Örnek Cümle Çeviri: Her yere baktım.


Örnek: The child went upstairs. (Bazı yer zarfları aynı anda hem yer hem de yön belirtebilirler.)

Örnek Cümle Çeviri: Çocuk yukarı çıktı.


Örnek: Lauren fell down. (Bu cümledeki, “down” zarfı fiilden hemen sonra gelir ve yer zarfı olarak kullanılır.)

Örnek Cümle Çeviri: Lauren aşağı düştü.


Örnek: Jane made his way carefully down the cliff. (Bu cümledeki “down” yapısı edat (preposition) olarak kullanılmıştır.)

Örnek Cümle Çeviri: Jane tepenin aşağısına doğru dikkatlice kendine yol açtı.


Adverb of Place (Yer zarfı) da yaygın olarak kullanılan zarflar şunlardır:


here: burada, buraya, burası , burayı

there: orada, oraya, ora, orası

away: uzağa, bir yere/yerde, farklı yere/ yerde, uzakta

in: içeri, içeriye, içerde, içeri doğru

out: dışarı, dışardıda

across: karşıdan karşıya, karşı tarafa

along: yanı sıra, boyunca, yanına, yanında

back: arkada, geriye (doğru), geri, arkaya, geçmiş, geçmişte

below: alta, ...nın altında, ...nın aşağısında

down: aşağıya, aşağıda, aşağı

downstairs: aşağı kata, aşağıya

nowhere: hiçbir yerde/yere

anywhere: herhangi bir yere/yerde, her yere

somewhere: bir yere/bir yerde

up: ileri, yukarıya, yukarı, yukarıda

upstairs: yukarıda, yukarıya, üst kata, yukarı kata

Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
21/08/2020 0 9149
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!