Yükleniyor...

İngilizcede Should Kullanımı - “Should” Kip Belirteci

İngilizcede “Should” kip belirteci, konuşmacının yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklarını belirtme, soru halinde kullanıldığında karşıdaki kişiden tavsiye alma ve akıl yürüterek çıkarımda bulunma gibi cümlelere farklı anlamlar katarlar. 

Bu kip belirteci, koşul iç tümceciklerinde (conditional clauses) sıklıkla yer alan bir yapıdır ve “conditional auxiliary” olarak da anılır. Bu tümceciklerde de kullanımına göre ifade ettiği anlam değişir. Bir eylemin gerçekleşme ihtimalinin zayıf olmasında kullanıldığı gibi sadece birinci tekil kişinin yer aldığı cümlelerde karşı tarafa öğüt verme amacı da taşımaktadır. Bu tümceciklerde, “should” kip belirteci devrik yapıda da (inverted) bulunmaktadır. 

Eylemin önemini bildiren ad cümleciklerinde (that clauses) bazı sıfat (essential, mandatory, important vb…), eylem (insist, demand, propose vb…) ve isimlerden (a pity, suggestion vb…) sonra “should” yapısı kullanılır. 

Olumlu, olumsuz ve soru halde kullanılabilen “should” yapısından sonra eylemin yalın hali (bare infinitive) getirilmektedir. Bu kural ile, aynı anlama sahip olan “ought to” yapısıyla birbirinden ayrılırlar. Bunun sebebi “ought to” dan sonra eylemin infinitive halde ifade edilmesidir.  Etken (Active) cümlede özneden sonra, eylemden önce yer alır. Edilgen cümlede ise “be+past participle” yapısıyla kullanılır. 


Örnek Cümle: This application form should be filled during the seminar. 

Örnek Cümle Çeviri: Bu başvuru formu seminer sırasında doldurulmalı. 


Örnek Cümle: You should take these pills on a full stomach twice a day.

Örnek Cümle Çeviri: Bu hapları tok karna günde iki kere almalısın. 


Örnek Cümle: Should you succeed in activating this machine, start the production. 

Örnek Cümle Çeviri: Bu makine çalıştırmayı başarırsan, üretime başla. 


Örnek Cümle: Your company is on the verge of a bankruptcy. If I were you, I should start looking for a new job.

Örnek Cümle Çeviri:  Şirketin iflasın eşiğinde. Senin yerinde olsam, yeni bir iş aramaya başlardım. 


Örnek Cümle: Should the war lasts, many self- employed people will lose their jobs. 

Örnek Cümle Çeviri:  Savaş devam ederse, birçok serbest meslek sahibi işlerini kaybedecek. 


Örnek Cümle: I recommend that he (should) reduce his pocket money. (Resmî olmayan kullanımlarda, “should” yapısı kullanılmayabilir. Bu yapı “subjunctive” olarak adlandırılır.) 

Örnek Cümle Çeviri:  Onun cep harçlığını azaltmasını tavsiye ediyorum.


Örnek Cümle: The governor suggested that the ministry should find a new method.

Örnek Cümle Çeviri:  Vali, bakanlığın yeni bir yöntem bulması gerektiğini önerdi. 


Örnek Cümle: He cheated on you. He should be begging to you on his knees. (“Should” kip belirteci progressive (ing) yapıda da kullanılabilir.)

Örnek Cümle Çeviri: O seni aldattı. Diz çöküp yalvarması gerekir. 


Örnek Cümle: She didn’t move for fear that the burglar should hear her. (For fear that, in case ve lest yapılarıyla da “should” kip belirteci kullanılabilir.) 

Örnek Cümle Çeviri: Hırsız onu duyabilir diye kıpırdamadı. 


Örnek Cümle (a): “Where shall we go?”-  Direct Speech/shall

Örnek Cümle Çeviri (a): “Nereye gitsek?”- Dolaysız Anlatım/shall 

Örnek Cümle (b): He asked where we should go. - Indirect Speech/should (Doğrudan Anlatım da “shall” yapısı bulunan cümle, dolaylı anlatımda “should” yapısı ile ifade edilir.) 

Örnek Cümle Çeviri (b): Nereye gideceğimizi sordu. Dolaylı Anlatım/should 


Eksiksiz Online YDS Hazırlık

YDS Hazırlık Grubuyla Hem YDS'ye Hem de YÖKDİL'e Eksiksiz Hazırlanın.

Eksiksiz Online YDS Hazırlık
22/09/2020 0 18332
Yorumlar
Henüz Yorum Yapılmamış.
Bu gönderiye ilk yorum yapan siz olun.
Benzer Yazılar
Talebiniz başarıyla gönderildi!
Biz Sizi Arayalım?

Dersler, uygulamalar ve platform hakkındaki sorularınızın cevaplarını anında alın!